Nieuwsbrief juni 2022

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Functie: Leerkracht, Functie: Schoolleider/directeur

Hiermee ontvang je de link naar onze nieuwsbrief juni 2022 met daarin de volgende onderwerpen:

 1. De startconferenties (begin volgend schooljaar).
 2. Onderwijsaanbod voor kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne.
 3. De orthotheek.
 4. Implementatie keuzemenu.
 5. Het ondersteuningsplan.
 6. Nieuwe governancestructuur per 1-8-2022.
 7. Zomerschool.
 8. Oudersteunpunt.
 9. Versterken samenwerking onderwijs-zorg (Rijndam).
 10. Inclusief onderwijs.
 11. Schoolondersteuningsprofiel.
 12. Webinar thuiszitters.
 13. NT2.