Het breed directie beraad komt 3 x per schooljaar bijeen waarvan 1x samen met de intern begeleiders.

Deze bijeenkomsten worden voorbereid door de Kerngroep.

De agenda’s worden 14 dagen voor de bijeenkomsten aan de directies verstuurd door de secretaris van de Kerngroep.

De data voor het schooljaar 2018 – 2019

10 oktober 13.30 uur – 16.30 uur Plaats De Til te Giessenburg

14 februari  9.00 uur – 11.00 uur plaats EC Rotonde

16 mei 9.00 uur – 11.00 uur plaats  EC Rotonde