Het breed directieberaad komt 3 of 4 keer per schooljaar bijeen, waarvan één keer samen met de intern begeleiders. Deze bijeenkomsten worden voorbereid door de Kerngroep. De agenda wordt 14 dagen voor de bijeenkomst aan de directies verstuurd door de secretaris van de Kerngroep.

De data voor het schooljaar 2019- 2020:

  • 14-11-2019 EC Rotonde lokaal orthotheek 9.00 uur – 11.00 uur
  • 06-02-2020 EC Rotonde lokaal orthotheek 9.00 uur – 11.00 uur
  • 04-06-2020 EC Rotonde lokaal orthotheek 9.00 uur – 11.00 uur