De kerngroep komt 6x per schooljaar bijeen in het gebouw van de ECR in Gorinchem.

Daarvan zijn er 3 als agendacommissie voor het Breed directie beraad.

De coördinator  van het SWV is de voorzitter van de kerngroep.

Een kerngroeplid  zorgt voor verslag

De kerngroep vergaderingen duren maximaal 2 uur.

Taak  voorzitter:

 • Vergadering voorbereiden, agenda opstellen en versturen naar/verspreiden onder  de leden van de kerngroep

 

Taak  notulist

 • verspreiden van de notulen naar de kerngroepleden 7 dagen na de vergadering
 • notuleren tijdens de kerngroep vergadering
 • notulen worden afgesloten met een actiepuntenlijst
 • notulen worden tijdens de volgende vergadering vastgesteld en kunnen worden opgevraagd bij de notulist

 

Wat verwachten we van de kerngroep leden:

 • actieve deelname aan het kerngroep overleg
 • aanwezigheid van de vertegenwoordigers namens OVO, O2A5 en SOOLvA / overigen zijn afgevaardigden met mandaat
 • bij verhindering zorgdragen voor een vervanger met mandaat
 • de Kerngroep stelt het Huishoudelijk Reglement op
 • voorbereiden van het Breed directieberaad

Leden:

 1. Piet Vogel (voorzitter)
 2. Monique de Hon (secretaris)
 3. Jan Donga (lid)
 4. Dick Slijkoort (lid)
 5. Ruud van Rijn

 

Data 2018-2019:

18 september 9.00 uur – 11.00 uur

1 november    9.00 uur – 11.00 uur

22 januari       9.00 uur – 11.00 uur

7 maart          9.00 uur – 11.00 uur

9 april            9.00 uur – 11.00 uur

13 juni            9.00 uur – 11.00 uur