Het Expertise Centrum verzorgt ca. 3 keer per jaar een netwerkbijeenkomst voor de intern begeleiders. Deze bijeenkomsten staan in het teken van intervisie, uitwisseling informatie en het verkrijgen van nieuws m.b.t. de laatste ontwikkeling op het gebied van interne begeleiding.

Visie:

De intern begeleiders zijn de spil op de scholen wat betreft ondersteuning aan leerkrachten en risico leerlingen. Zij hebben daarvoor een opleiding gevolgd, maar zullen up-to-date moeten blijven van de nieuwste ontwikkelingen wat betreft (extra) ondersteuning aan risicoleerlingen.

Doel:

De expertise van intern begeleiders vergroten.

Welk effect beoog je:

Door het vergroten van de kennis kunnen handelingsverlegen leerkrachten snel en accuraat worden geholpen, wat weer ten goede komt aan de leerlingen. Hierdoor hoeft de intern begeleiders minder beroep te doen op de preventieve ambulant begeleiders van het Samenwerkingsverband of externen.

Werkwijze:

De coördinator plant ca. 3 keer per jaar een bijeenkomst op een woensdagmorgen. Hij stelt de agenda vast en nodigt externen uit indien noodzakelijk.

Data 2019-2020:

  • Woensdag 12-02-2020 EC Rotonde lokaal orthotheek van 9.00 uur – 12.00 uur Onderwerp CLB
  • Woensdag 10-06-2020 EC Rotonde lokaal orthotheek van 9.00 uur – 12.00 uur

Contact:

Coördinator: Ruud van Rijn.