Korte omschrijving:

Het expertise centrum verzorgt ca. 3 keer per jaar een netwerkbijeenkomst voor de intern begeleiders.

Deze bijeenkomsten staan in het teken van intervisie, uitwisseling informatie en het verkrijgen van nieuws m.b.t. de laatste ontwikkeling op het gebied van de interne begeleiding.

Visie:

De intern begeleiders zijn de spil op de scholen wat betreft ondersteuning aan leerkrachten en risico leerlingen. Zij hebben daarvoor een opleiding gevolgd, maar zullen up to date moeten blijven via de laatste nieuwe ontwikkelingen wat betreft (extra) ondersteuning aan risicoleerlingen.

Doel:

De expertise van intern begeleiders vergroten.

Welk effect beoog je:

Door het vergroten van de kennis kunnen handelingsverlegen leerkrachten snel en accuraat worden geholpen, wat weer ten goede komt aan de leerlingen. Hierdoor hoeven de intern begeleiders minder beroep te doen op de preventieve ambulant begeleiders van het Samenwerkingsverband of externen.

Werkwijze:

De coördinator plant ca. 3 keer per jaar een bijeenkomst op een woensdagmorgen. Hij stelt de agenda vast en nodigt externen uit indien noodzakelijk.

 Data 2018-2019:

Woensdag 10 oktober 2018, 9.30 uur – 12.30 uur De Til in Giessenburg.

Woensdag   6 februari 2019, 9.00 uur – 12.00 uur EC Rotonde.

Woensdag   6 juni 2019, 9.00 uur – 12.00 uur EC Rotonde.

 

Contact:

Coördinator: Ruud van Rijn.