Voetbalteam Schot in de Roos is een buitenschoolse voorziening van SWV Driegang in samenwerking met GJS, waarbij leerlingen met een lichamelijke/verstandelijke beperking deel kunnen nemen aan een sport.
Informatie over Schot in de roos is te vinden op deze flyer.