Voetbalteam Schot in de Roos is een buitenschoolse voorziening van SWV Driegang in samenwerking met GJS, waarbij leerlingen met een lichamelijke/verstandelijke beperking deel
kunnen nemen aan een sport.

Informatie over Schot in de roos is te vinden op de flyer. Om de flyer te downloaden klikt u op: Schot in de Roos

.