Voor ‘Gedrag in Uitvoering’ kunnen leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag worden aangemeld. Er kan begeleiding worden ingezet voor een breed scala aan gedragsproblematiek, bijvoorbeeld op sociaal-emotioneel gebied (zoals angsten/piekeren, onzekerheid, weerbaarheid), faalangst, agressie of boosheid en concentratie of werkhouding. De werkwijze en methodiek wordt bepaald aan de hand van de hulpvraag die door de school, de ouders en de leerling zelf wordt geformuleerd. Hierbij wordt altijd gewerkt met erkende gedragsmethodieken en vanuit een oplossingsgerichte visie.

Download hier de flyer van Gedrag in Uitvoering