Wat is NT2?

Met de voorziening NT2 biedt EC Rotonde ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal bij nieuwkomers binnen de school.

Wat zijn nieuwkomers ?

Nieuwkomers zijn mensen voor wie Nederland een nieuw land is en het Nederlands een tweede (of derde) taal.
Nieuwkomers op scholen zijn migrantenkinderen die als vluchteling, door arbeid van de ouders of adoptie in Nederland zijn gekomen.

Wat houdt de ondersteuning in?

De ondersteuning wordt door een tweetal personen verzorgd: de ambulant begeleider en de onderwijsassistent.
De ambulant begeleider stelt de beginsituatie vast, stelt een ondersteuningsplan op en volgt de leerling in samenwerking met de IB’er en de leerkracht van de school.
De onderwijsassistent ondersteunt leerlingen vanaf groep 3 (incidenteel leerlingen uit groep 1-2) en voert het plan op het gebied van woordenschat, taalfuncties en articulatie uit en houdt dit bij in een logboek.

De ondersteuning vindt maximaal 1½  jaar plaats en kent verschillende periodes:
– periode 0: gewenningsfase (hierin vindt onderzoek plaats en wordt het plan opgesteld)
– periode 1:  intensieve fase (ondersteuning van de onderwijsassistent vindt 2 x per week plaats)
– periode 2: integratie fase (ondersteuning van de onderwijsassistent vindt 1 x per week plaats)
– periode 3: onderhoudsfase (volgend door AB’er)

Voor meer informatie over de voorziening NT2, de Taalklas en verwijzingen naar sites – die achtergrondinformatie geven en kunnen helpen bij het nemen van besluiten over inhoud, vormgeving, organisatie en routes van het onderwijs aan nieuwkomers – klik op onderstaande link

Informatie-nieuwkomers-in-de-school

Aanmelden:

De leerlingen worden aangemeld via Grippa bij de voorziening NT2. Hiervoor is geen bespreking nodig in het SOT en er is geen handtekening nodig van de brugfunctionaris.

Contact:

Anneke Hendriks (a.hendriks@driegang.nl; tel: 06 12555747)

Werkdocumenten:

Intakeformulier_NT2