Soms zitten kinderen zo in de knel, dat ze hun draai niet meer kunnen vinden:

ze zijn prikkelbaar

maken snel ruzie

zijn teruggetrokken

of juist drukker dan normaal

slapen slecht

hebben onverklaarbare buikpijn of hebben een andere lichamelijke klachten

plassen (weer) in bed

huilen snel en veel

dromen angstig

kunnen zich moeilijk concentreren

of zijn faalangstig

De meeste problemen zijn onder te verdelen in drie groepen:

  • Emotionele problemen (moeite hebben met het uiten van gevoelens, faalangst, onzekerheid, negatief zelfbeeld, hechtingsproblematiek)
  • Sociale problemen (moeite met het maken van vrienden en het leggen van contacten met leeftijdgenoten, moeite met de omgang met volwassenen,
  • Traumatische ervaringen (het verlies van een naaste, scheiding, mishandeling of verwaarlozing (of daar getuige van zijn), (seksueel) misbruik, ziekte of beperking van het kind zelf of van een gezinsleden, pesten, oorlog.

Speltherapie kan dan helpen want: Spelen heelt!

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen.

Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.

De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven. Spel is de taal van het kind.

De therapie vindt plaats in de spelkamer. De spelkamer  is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen: verkleedspullen, gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, bouwmaterialen, etc.

De speltherapeut heeft alle aandacht voor het kind en bouwt met hem of haar een vertrouwensrelatie op. Dat duurt soms een paar weken.

De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. De speltherapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen en ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van problemen. De speltherapeut heeft een empathische en accepterende  grondhouding en is voorspelbaar.

Via EC Rotonde kan speltherapie worden ingezet. De speltherapeut maakt kennis met de ouders/verzorgers en het kind zelf in een intakegesprek. De speltherapeut bekijkt, samen met de ouders/verzorgers, aan welke doelen er gewerkt kan worden en stelt na drie spelobservaties een behandelplan op. Omdat een goede samenwerking met de ouders/verzorgers een positieve invloed heeft op het verloop van de therapie, is regelmatig contact belangrijk. Na afloop van het traject is er een terugkoppeling en een overdracht naar school.

Voor de flyer klik hier