Het Winnerteam is een voorziening waarbij leerlingen aan het werk gaan met een paard. Daarbij ligt de nadruk op de interactie tussen de leerling en het paard. De sessies zijn zo vorm gegeven dat de leerling vaardigheden kan oefenen en ontwikkelen die in het dagelijks leven ontzettend belangrijk zijn. Zo is er aandacht voor communiceren, keuzes durven maken, elkaar complimenteren, samenwerken, grenzen aangeven, angst overwinnen en omgaan met tegenslagen. De positieve werkwijze en aandacht voor de succeservaring laten elke leerling een winnaar zijn!

Voor wie is het?

Het Winnerteam is bedoeld voor leerlingen vanaf groep 5, met speciale behoeften op het gebied van sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en/of zelfredzaamheid.

Hoe gaat dat dan?

In vijf sessies, één middag per week, werkt de leerling met Winner aan het behalen van zijn of haar doelen. Vooraf vindt er een intake plaats en achteraf wordt er een evaluatiegesprek gehouden. Vooraf geven we een presentatie in de klas van de leerling als introductie. Na vijf sessies ronden de leerlingen het Winnerteam af met een presentatie in de klas.

Programma

Hoe ziet een Winnerteam eruit?

Presentatie in de klas

Voordat de leerling meegaat naar het Winnerteam wordt er eerst een presentatie in de klas gegeven, met als thema ‘met paarden praat je met je lijf’. Deze presentatie heeft als doel de betrokkenheid vanuit de groep te vergroten en de deelnemende leerling een idee te geven wat hij of zij kan verwachten.

Intake gesprek met hindernissen

Aansluitend op de presentatie hebben wij een kennismakingsgesprek met de leerling. Dit geeft de leerling de mogelijkheid om in de vertrouwde omgeving van de school vast kennis te maken met ons als begeleiding. Wij krijgen op onze beurt een beeld van de kwaliteiten en valkuilen van de leerling. Samen met de leerling kiezen we één of meerdere ‘hindernissen’ die hij of zij graag zou willen overwinnen in het Winnerteam. Zo onderzoeken we gelijk de mate van zelfinzicht en bereidheid hiermee aan de slag te gaan.

Aan de slag bij Winner

Het Winnerteam is een individueel traject waarbij de leerling vijf maal met Winner aan de slag gaat. In deze vijf keer komen er verschillende thema’s aan bod; kennismaken, toelaten en wegsturen, overwinnen, leiderschap, samen en alleen, ontspannen, voor jezelf opkomen en afsluiten. De invulling van de sessies worden afgestemd op de individuele doelen van de leerling, waarbij de leerling zelf in grote mate verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen leerproces.

Wat zijn de mogelijke doelen?

 • Herkennen van (non-verbale) communicatie bij anderen
 • Zich bewust te zijn van de eigen (non-verbale) communicatie
 • Het aanpassen van de eigen (non-verbale) communicatie aan de ‘gesprekspartner’
 • Oog hebben voor de omgeving en daarop anticiperen
 • Begrip te hebben voor veiligheidsregels en hier verantwoord mee om te gaan
 • Herkennen en benoemen van eigen gevoelen en gedachten
 • Herkennen en benoemen van emoties bij anderen
 • Herkennen en benoemen van kwaliteiten en hindernissen, zowel bij zichzelf als bij anderen
 • Hulp te vragen wanneer dat nodig is
 • Keuzes te maken en dingen te proberen
 • (Creatieve) oplossingen bedenken
 • Aan te geven wanneer hij/zij iets niet durft
 • Angst te overwinnen
 • Specifieke behoeften te benoemen; “als jij er naast staat durf ik het wel”
 • Op te komen voor eigen ruimte en behoeften
 • Vertrouwen te geven en te hebben
 • Samen te werken en elkaar te helpen
 • Zorg te dragen voor een ander
 • Inschatten van eigen kunnen en dat van anderen
 • Volhouden en taken af te maken
 • Omgaan met succes en teleurstelling
 • Ontspannen
 • Focussen
Naast al deze vaardigheden is er speciale aandacht voor de Winnerhouding. Met deze term verwijzen we naar een houding waarvan we graag willen dat de leerling deze vaker aanneemt. Zo kan voor een angstige en verlegen leerling de Winnerhouding zijn dat ze rechtop staat, borst naar voren, kin omhoog.
Leerling: Mijn Winnerhouding is dat ik sterk ben en geloof dat ik het kan!

 

Afhankelijk van de hulpvraag van de leerling kan er gefocust worden op punten die voor die leerling van belang zijn. Daarnaast ontdekt de leerling vaak zelf waar er behoefte aan verandering is, doordat er tegen grenzen aangelopen wordt in de oefeningen met het paard. De leerling wordt hierin coacht door in gesprek te gaan over zijn of haar gedrag, het bespreken mogelijke alternatieven en het leggen van een brug naar situaties thuis of in de klas. Hierdoor zien we een groei in zelfkennis, vaardigheden en zelfvertrouwen.

Afsluiting

Wanneer de sessies bij Winner erop zitten volgt er nog een afsluiting in de klas. Hierbij krijgt de leerling de mogelijkheid het verzamelde beeldmateriaal in de klas te laten zien, om daarbij te vertellen wat hij of zij heeft geleerd in het Winnerteam. Ook zorgen wij voor een certificaat en een medaille die we na de presentatie aan de leerling overhandigen. Hierdoor ervaart de leerling een concrete afsluiting van het project en wordt er draagvlak gecreëerd om de geleerde vaardigheden in de klas te blijven toepassen.

Waar is het?

Het Winnerteam vindt plaats op het terrein van de Bazelruiters aan de Bazeldijk in Hoogblokland. Daar woont Winner en hebben we de beschikking over alle nodige faciliteiten. De leerlingen worden opgehaald op school en na afloop weer teruggebracht.

Hieronder vindt u praktische informatie voor ouders en leerkrachten.

Aanmelden

Wat zijn de criteria om een leerling aan te melden voor deze voorziening?

De aanvraag dient van te voren besproken te zijn in het ondersteuningsteam , waarbij een brugfunctionaris onderwijs aanwezig is.

Na goedkeuring:

 • De aanvragen worden in Grippa gedaan en moeten voorzien zijn van een duidelijke hulpvraag (die de basiszorg van school overstijgt)
 • Een toestemmingsverklaring van de ouders/ verzorgers
 • Een historisch verslag of een CLB verslag of een OPP

Vervoer

Als begeleiding van het Winnerteam nemen wij het vervoer voor onze rekening. Dit betekent dat de leerling opgehaald wordt van school en na twee uur weer bij school wordt afgezet.

Wie zijn wij?

Het Winnerteam wordt begeleid door Yvette van der Roest (Psycholoog / Paardencoach) en paard en co-coach Winner. Yvette geeft het programma vorm, bewaakt kwaliteit en creëert een veilige, positieve en unieke leeromgeving voor de leerling. Meer weten? Hieronder stellen wij ons even voor.

Yvette van Cleef- van der Roest

“Toen ik als 10 jarig meisje begon met paardrijden voelde ik al dat paarden en mensen iets bijzonders hebben samen. Dat ik daarmee mensen kan helpen, ontdekte ik pas veel later. Het willen helpen en begrijpen zat er al vroeg in, waardoor ik na mijn VWO ervoor koos om psychologie te gaan studeren. In 2011 rondde ik mijn masteropleiding klinische psychologie af en wilde ik niets liever dan daarmee aan het werk gaan. Toen ik in 2012 werd gevraagd om het Winnerteam voort te zetten sprong ik een gat in de lucht. Het werken als begeleider in het Winnerteam is de perfecte combinatie van mijn liefde voor paarden en mijn wil om kinderen te helpen. Omdat het coachen met een paard een vak apart is, heb ik de opleiding tot paardencoach bij HorSense afgerond.

Winner

Winner is een jonge haflinger ruin. Hij is erg op mensen gericht, waardoor hij geniet van het werken met kinderen. Winner kan best ondeugend zijn en het is een slimme jongen. Dit zorgt nog wel eens voor hilarische situaties. Buiten zijn werk mag Winner gewoon paard zijn. Hij staat in een grote kudde en heeft binnen die kudde twee goede vrienden. Verder is eten verreweg zijn meest favoriete bezigheid.

De theoretische basis van het Winnerteam is te vinden in het ‘Animal Assisted Coaching/Counseling’, wat een vorm is van ‘Animal Assisted Therapy’. Het is een oplossingsgerichte interventie waarin een dier een fundamenteel onderdeel uitmaakt van het behandelproces. Dit wordt gegeven door een professional. Hoofdkenmerken zijn specifiek geformuleerde doelen en gemeten vooruitgang.

Waarom met een paard?

Bij het Winnerteam wordt er gewerkt met een paard. Het paard is een dier dat altijd al een speciale band met de mens gehad heeft. Dit heeft het paard waarschijnlijk te danken aan een aantal bijzonder waardevolle eigenschappen. Wat maakt een paard nou de ideale partner binnen de therapie? De volgende eigenschappen van het paard zijn voor ons van grote waarde:

 • Het paard expert in het lezen van lichaamstaal; hij geeft direct en ongenuanceerd feedback op de houding en het gedrag van de leerling. Dit zorgt voor bewustzijn bij de leerling.
 • Het paard is een kuddedier; hij is constant instinctief aan het bepalen of de leerling onderdeel uitmaakt van zijn kudde. Alleen als deze authentiek is en consequent zal het paard de leerling als lid van de kudde accepteren. Onderliggende intenties zijn dus voor het paard erg belangrijk.
 • Het paard is een heel sociaal dier; het sociale gedrag van paarden in een kudde kent veel overeenkomsten met het sociale gedrag van mensen. Zo dient het paard als metafoor voor relaties die de leerling heeft met anderen. Problemen in de relaties met anderen zijn op een vergelijkbare manier zichtbaar bij het paard.
 • Het paard is als prooidier erg alert op zijn omgeving; inschatten of een situatie veilig is of niet is voor het paard van levensbelang. Hierdoor is hij erg gevoelig voor spanning en altijd opzoek naar rust. Dit betekent dat het paard reageert op de emotionele staat van de leerling. De leerling ontdekt hierdoor dat zijn emotionele staat invloed heeft op het paard en leert deze bewust te beheersen.
 • Een paard is groot en zwaar; hierdoor worden de oefeningen met een paard gezien als echte uitdagingen voor de leerling. Succeservaringen helpen de leerling angsten te overwinnen en zelfvertrouwen op te bouwen.
 • Paarden zijn waardevrij; dit betekent dat ze geen oordeel hebben over hoe de leerlingen zijn als mens. Dit maakt het voor de leerlingen veiliger zichzelf te zijn.
 • Paarden liegen niet; gevoel en gedachten zijn bij het paard met elkaar verbonden, waardoor zijn reacties altijd echt zijn.
 • Paarden leven in het nu; een paard is enkel bezig met het hier en nu. Dit bevordert de mindfullness van de leerlingen. Daarnaast zorgt dit ervoor dat je bij een paard altijd opnieuw kunt beginnen; hij reageert op wat jij nu doet en niet op wat je hiervoor probeerde.
 • Paarden hebben een aantrekkingskracht op mensen; het werken met een paard is voor veel leerlingen heel erg bijzonder. Dit verlaagt de drempel voor de leerlingen om actief betrokken te zijn waardoor ze gemakkelijker leren.
 • Het paard laat zich bekijken en kan dienen als object van projectie; het is vaak makkelijker voor leerlingen om hun gevoelens op het paard te projecteren.
 • Paarden leven buiten; hierdoor is de setting waarin gewerkt wordt totaal anders dan waarin normaal interventies plaatsvinden. Dit maakt dat de leerlingen het niet als therapie ervaren.

 

Ziekte / afmelden leerling

Graag worden wij in ieder geval een dag van te voren op de hoogte gesteld wanneer bekend is dat een leerling niet aanwezig kan zijn bij het Winnerteam. Mocht het pas ’s ochtends duidelijk zijn dat de leerling ziek is, horen we dit graag zo vroeg mogelijk. Het Winnerteam gaat voor de andere leerling dan gewoon door. Contactinformatie om een afmelding door te geven vindt u onderaan de pagina.

Wanneer gaat het Winnerteam niet door?

 • Het Winnerteam gaat niet door in de schoolvakanties. De sessies worden na de vakantie hervat.
 • Het Winnerteam kan niet doorgaan wanneer de coach niet aanwezig is.
 • Bij extreem weer laten we het Winnerteam niet doorgaan. Dit is het geval wanneer de ANWB een weeralarm heeft afgegeven wat betreft sneeuw, ijzel, windstoten en onweer.
 • Wanneer de temperatuur overdag onder nul is, is het te koud om buiten te werken. Dan gaat het Winnerteam niet door.
 • Tenslotte kan het zijn dat Winner lichamelijk of geestelijk niet in orde is waardoor we het Winnerteam niet door kunnen laten gaan.
Mocht het Winnerteam een keer niet doorgaan, wordt dit, indien mogelijk, in ieder geval een dag van te voren telefonisch doorgegeven aan de betreffende school.

Kledingvoorschrift

De leerlingen gaan tijdens het Winnerteam aan het werk met een paard en zijn veel buiten. Het is aanbevolen hier wat betreft kleding rekening mee te houden. Ook wanneer het koud of nat is, gaat het Winnerteam gewoon door.

Passende kleding is:

 • Een lange broek (hoeft zeker geen paardrijbroek te zijn)
 • Stevige schoenen of laarzen (open schoenen zijn niet toegestaan)
 • Bovenkleding die vies mag worden
 • Een (dikke) jas bij koud weer
 • Bij erge kou zijn handschoenen, sjaal, muts en dikke sokken aanbevolen

Houdt er rekening mee dat er een kans bestaat dat de kleding vies wordt of beschadigd.

 

Beeldmateriaal

Tijdens het Winnerteam verzamelen we beeldmateriaal. Dit gebruiken wij om de sessie te evalueren en de leerlingen achteraf de mogelijkheid te geven deze tijdens een presentatie in de klas aan de andere leerlingen te laten zien. Ook gebruiken wij enkele foto´s en filmpjes om via onze website mensen op de hoogte te brengen van wat er tijdens het Winnerteam gebeurd. Als ouder kunt u aangeven of u er bezwaar tegen heeft als foto´s met uw zoon of dochter op internet worden geplaatst. Dan zorgen wij ervoor dat uw zoon of dochter niet of onherkenbaar in beeld is.

Flyer

De informatie op deze pagina staat ook allemaal vermeld op de flyer van het Winnerteam. Downloaden, klik op: Flyer van het Winnerteam (2017 – 2018)

 

Meer weten?

Voor meer informatie over het Winnerteam kunt u contact opnemen met

Yvette van der Roest
Tel: 06 83 97 50 27
y.vanderroest@ec-rotonde.nl

Of een kijkje nemen op de facebook van het Winnerteam.