Voor de aanvraag van een psychodiagnostisch onderzoek vragen wij u de volgende stappen te doorlopen:

  1. Download het Toestemmingsformulier en laat dit ondertekenen door beide ouders.
  2. Download de Oudervragenlijst aanmelding psychodiagnostiek SWV Driegang en laat dit invullen door de ouder(s). De mate waarin dit moet worden ingevuld hangt af van wat in het schoolondersteuningsteam (SOT) is afgesproken met de orthopedagoog.
  3. Download de Leerkrachtvragenlijst aanmelding psychodiagnostiek SWV Driegang en vul dit in. De mate waarin dit moet worden ingevuld hangt af van wat in het schoolondersteuningsteam (SOT) is afgesproken met de orthopedagoog.
  4. Load deze drie formulieren up in Grippa (bij dossier) en meld dat per bericht in Grippa aan Mies Pellikaan.
  5. Load in elk geval de CITO LOVS en eventuele andere relevante documenten up in Grippa.
  6. De onderzoeker neemt z.s.m. contact op om data in te plannen.

Uren standaardonderzoeken, inclusief reistijd en reiskosten:
Verkort intelligentieonderzoek (zonder intake en handelingsgerichte adviezen) 7 uur.
Basisonderzoek (intake, dossieronderzoek, 1 dagdeel onderzoek, verslag inclusief handelingsgerichte adviezen) 13 uur.
Standaardonderzoek (intake, dossieronderzoek, 2 dagdelen onderzoek, verslag inclusief handelingsgerichte adviezen) 20 uur.