De Regio-Academie is een samenwerking tussen Samenwerkingsverband Driegang en PasVOrm.

De doelstelling van de Regio-Academie is om een zo breed mogelijk cursusaanbod aan te bieden op het gebied van passend onderwijs en zorg voor iedereen die betrokken is bij één van deze samenwerkingsverbanden. 

We willen zo bijdragen aan een blijvende kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. De Regio-Academie verzorgt cursussen, opleidingen, educatieve diners en internationale studiereizen voor SWV Driegang en PasVorm.  Alle cursussen zijn gericht op professionalisering in het geven van onderwijs aan leerlingen met hun ondersteuningsbehoeften. Educatieve diners zijn gericht op het delen van de (nieuwe) ontwikkelingen die in het onderwijs plaatsvinden. Het streven is, door het blijven professionaliseren van de leerkrachten, dat alle leerlingen “thuisnabij” een ononderbroken ontwikkelingslijn kunnen doorlopen. Er worden reizen georganiseerd naar diverse landen en onderwijsgevenden uit die landen brengen een bezoek aan ons SWV. In de afgelopen jaren hebben op deze manier leerkrachten een bezoek gebracht aan scholen in Amerika, Oostenrijk, België en Denemarken.

Het hoofddoel van deze studiereizen is om de eigen onderwijspraktijk te verbeteren en “out of the box” te denken. Door met een “open mind” naar andere onderwijssystemen en culturen te kijken, wordt de eigen kijk op het onderwijs vergroot. De opgedane ervaringen van de reis neem je mee in je onderwijspraktijk. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de school/het team waar je werkt door je ervaringen met elkaar te delen. Tijdens deze reizen ga je op bezoek bij scholen, je volgt symposia, je hebt gesprekken met collega’s in het buitenland en je proeft de sfeer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Elsemieke Leijh.

Klik hier voor het definitieve aanbod voor cursusjaar 2020-2021.

Klik hier voor het aanmeldformulier voor een specifieke cursus.

Binnenkort verschijnt hier de actuele agenda van de Regio-Academie, waarbij ook wordt aangegeven of de cursus al is volgeboekt of dat je je nog kunt inschrijven.