Update coronamaatregelen:
Na de meivakantie zullen de cursussen van de Regio-Academie weer zoveel mogelijk fysiek plaatsvinden.
Natuurlijk wel met inachtneming van alle maatregelen. De cursus gaat gegeven worden in een ruimte van 170 m2. Alle deelnemers kunnen op ruime afstand van elkaar plaatsnemen in de zaal. Als je het prettig vindt kun je op de cursusdag op school een zelftest doen, zodat je zeker weet dat je negatief test. Dit is natuurlijk niet verplicht. Bij binnenkomst draag je je mondkapje die je zo gauw je plaatsgenomen hebt, kunt afdoen. Bij verplaatsing zet je je mondkapje weer op. Koffie en/of thee wordt voor je ingeschonken. Bij de ingang staat desinfecterende gel voor je handen. Je geeft je naam door en de presentielijst wordt voor je getekend.
Met elkaar gaan we proberen om op deze manier de lopende cursussen toch doorgang te kunnen laten vinden.

De Regio-Academie is een samenwerking tussen SWV Driegang en SWV PasVOrm.

Doelstelling
Doelstelling van de Regio-Academie is een zo breed mogelijk cursusaanbod bieden op het gebied van passend onderwijs en zorg. Voor iedereen die betrokken is bij één van bovenstaande samenwerkingsverbanden. Hiermee willen we bijdragen aan een blijvende kwaliteitsverbetering van ons onderwijs.

Aanbod
De Regio-Academie verzorgt cursussen, opleidingen, educatieve diners en internationale studiereizen.
Alle cursussen zijn gericht op professionalisering in het geven van onderwijs aan leerlingen met hun ondersteuningsbehoeften.
Door middel van educatieve diners delen we de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Door het blijven professionaliseren van de leerkrachten streven we ernaar dat alle leerlingen “thuisnabij” een ononderbroken ontwikkelingslijn kunnen doorlopen.
De studiereizen gaan naar diverse landen en onderwijsgevenden uit die landen brengen een bezoek aan ons samenwerkingsverband. In de afgelopen jaren hebben leerkrachten een bezoek gebracht aan scholen in Amerika, Oostenrijk, België en Denemarken. Het hoofddoel van deze studiereizen is om de eigen onderwijspraktijk te verbeteren en “out of the box” te denken. Door met een “open mind” naar andere onderwijssystemen en culturen te kijken, wordt de eigen kijk op het onderwijs vergroot. De opgedane ervaringen van de reis neem je mee in je onderwijspraktijk. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de school en het team waar je werkt door je ervaringen met elkaar te delen. Tijdens deze reizen ga je op bezoek bij scholen, je volgt symposia, je hebt gesprekken met collega’s in het buitenland en je proeft de sfeer.

Contactpersoon:

Elsemieke Leijh
regioacademie@driegang.nl

Documenten:

Het voorlopig aanbod 2021-2022 is in de week voor de meivakantie gemaild naar alle scholen. Tot en met 28 juni a.s. kan er worden aangemeld voor de verschillende cursussen. Rond 7 juli a.s. wordt het definitieve aanbod naar alle scholen gemaild en zal deze ook hier op onze website worden gepubliceerd.