In samenwerking met SBO Beatrix de Burcht kunnen leerlingen gebruik maken van de voorziening Levend Leren. Door een symbiose overeenkomst tussen de school en Beatrix de Burcht kunnen leerlingen die daarvoor in aanmerking komen 2 dagen onderwijs krijgen op Beatrix de Burcht.

Doelgroep:
Leerlingen vanaf 9 jaar of groep 6 met een praktische leerstijl. Het onderwijs is gericht op de voorbereiding VMBO-basis, Praktijkonderwijs of VSO ZML.

Doelen:
Het OPP wordt hierbij als uitgangspunt gehanteerd. In samenspraak met de school, ambulant begeleider SWV Driegang en met de leerkrachten van de Levend Leren groep worden de doelen opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld.

De bekostiging verloopt via de toeleverende school en Beatrix de Burcht.

Voor verdere inhoudelijke informatie klik hier.