Onder de voorziening logopedie valt het screenen van alle vijfjarige leerlingen (die niet onder behandeling zijn van een logopedist) in de gemeente Molenlanden, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem. Het doel is het tijdig onderkennen van problemen op het gebied van de taal- of spraakontwikkeling. De screenings worden uitgevoerd door Irene van der Ven, Marjolijn den Ouden, Gaby Rookus en Wilmy van Hartingsveldt. 

Contactpersoon Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam:
Anneke Hendriks
e-mail: a.hendriks@driegang.nl

Contactpersoon Gorinchem: Wilmy van Hartingsveldt
e-mail: w.vanhartingsveldt@driegang.nl