Onder de voorziening logopedie valt het screenen van alle 5-jarige leerlingen in de gemeente Gorinchem en Molenlanden, die niet onder behandeling zijn van een logopedist. Het doel is het tijdig onderkennen van problemen op het gebied van de spraak en/of taal. Onze logopedisten zijn Gaby Rookus, Wilmy van Hartingsveldt en Anneke Hendriks.

Contactpersoon: Anneke Hendriks
E-mailadres: a.hendriks@driegang.nl