Onder de voorziening logopedie valt het screenen van alle vijfjarige leerlingen (die niet onder behandeling zijn van een logopedist) in de gemeente Molenlanden, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem. Het doel is het tijdig onderkennen van problemen op het gebied van de taal- of spraakontwikkeling. De screenings worden uitgevoerd door Irene van der Ven, Marjolijn den Ouden, Gaby Rookus en Ellen Vreeswijk. 

Contactpersoon Gorinchem, Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam:
Ellen Vreeswijk
e-mail: e.vreeswijk@driegang.nl