Onder de voorziening logopedie valt het screenen van alle vijfjarige leerlingen (die niet onder behandeling zijn van een logopedist) in de gemeente Molenlanden, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem. Het doel is het tijdig onderkennen van problemen op het gebied van de taal- of spraakontwikkeling.

De screeningen worden uitgevoerd door Henrike Kootstra, Marjolijn den Ouden en Gaby Rookus.

Contactpersoon Gorinchem, Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam:
Irene van der Ven, i.vanderven@driegang.nl