Wat is NT2?
Met de voorziening NT2 biedt SWV Driegang ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal bij nieuwkomers binnen de school (2 jaar of korter in Nederland).

Wie zijn nieuwkomers?
Nieuwkomers zijn mensen voor wie Nederland een nieuw land is en het Nederlands een tweede (of derde) taal. Nieuwkomers op scholen zijn migrantenkinderen die als vluchteling, door arbeid van de ouders of adoptie in Nederland zijn gekomen.

Wat houdt de ondersteuning in?
De ondersteuning wordt verzorgd door een ambulant begeleider en een onderwijsassistent.
De ambulant begeleider stelt de beginsituatie vast, stelt een plan op en volgt de leerling in samenwerking met de IB’er en de leerkracht van de school.
De onderwijsassistent ondersteunt leerlingen vanaf groep 3 (incidenteel leerlingen uit groep 1-2) vooralsnog alleen op ECR scholen en voert het plan op het gebied van woordenschat, taalfuncties en articulatie uit en houdt dit bij in een logboek. Op de scholen van RMNL en AWW draagt de school zo nodig zelf zorg voor de inzet van een onderwijsassistent of vraagt hiervoor ondersteuning aan bij het SWV.

Aanmelden:
De leerlingen worden aangemeld via Grippa bij de voorziening NT2 SWV Driegang. Hiervoor is geen bespreking nodig in het SOT en er is geen handtekening nodig van de brugfunctionaris/ABG’er. Wel dient het intakeformulier te worden bijgevoegd.

Contact:
Anneke Hendriks, e-mail: a.hendriks@driegang.nl en telefoon: 06 12555747.
Wilmy van Hartingsveldt, e-mail: w.vanhartingsveldt@driegang.nl en telefoon: 06 29108912.

Werkdocumenten:
Intakeformulier NT2