Op initiatief van de coördinatiegroep heeft ons samenwerkingsverband een eigen orthotheek opgericht:
Naar de orthotheek

Lenen bij de orthotheek:
De orthotheek is iedere werkdag bereikbaar tijdens kantooruren. De uitlening wordt verzorgd door Jannie van de Werken. Wilt u iets lenen of terugbrengen dan kunt u zich melden bij haar. Voor het terugbrengen hoeft geen afspraak gemaakt te worden. Bij afwezigheid van Jannie van de Werken kunt u het materiaal (voorzien van briefje met naam en school) achterlaten op kantoor.
Er bestaat geen restrictie over de hoeveelheid materiaal dat mag worden geleend. De uitleentermijn is maximaal 6 weken. Uitgeleende materialen kunnen digitaal worden verlengd door een e-mail te sturen naar: j.vandewerken@driegang.nl. De uitleentijd zal dan met 6 weken worden verlengd. Verlengen kan maximaal 3 keer.
Overige openingstijden:
Voor en na gezamenlijke bijeenkomsten, zoals een IB-bijeenkomst of cursus, is de orthotheek ook geopend.

Mocht het gewenste materiaal niet beschikbaar (zie catalogus), dan kunt u contact opnemen met Ruud van Rijn via e-mailadres: r.vanrijn@driegang.nl.

Locatie orthotheek Driegang:
Dokter van Stratenweg 15, 4205 LA  Gorinchem

Naar de orthotheek