Orthotheek Samenwerkingsverband Driegang

Op initiatief van de coördinatiegroep heeft ons samenwerkingsverband een eigen orthotheek opgericht.
Naar de orthotheek

Lenen bij de orthotheek:
De orthotheek is iedere werkdag bereikbaar. De uitlening wordt verzorgd door Piet Visser. Wilt u iets meenemen of terugbrengen dan kunt u zich melden bij Piet Visser. Voor het terugbrengen hoeft geen afspraak gemaakt te worden. Is Piet Visser niet aanwezig, dan legt u het materiaal op zijn bureau voorzien van briefje met naam en school.
Het materiaal wordt voor maximaal 6 weken uitgeleend.
Er bestaat geen restrictie over de hoeveelheid materiaal dat mag worden meegenomen, maar we gaan ervan uit dat men alleen materiaal leent dat direct nodig is.
Tevens gaan we ervan uit dat de materialen op tijd worden ingeleverd, zodat andere scholen hiervan weer gebruik van kunnen maken. Verder kunnen uitgeleende materialen ook digitaal worden verlengd. Mocht u materialen langer willen gebruiken dan kunt u dit via de mail doorgeven aan Piet Visser. Zijn e-mailadres is: p.visser@driegang.nl. De uitleentijd zal dan met 6 weken worden verlengd. Verlengen kan maximaal 3 keer.
Overige openingstijden:
Voor en na gezamenlijke bijeenkomsten bij EC Rotonde, zoals een IB-bijeenkomst of cursus, is de orthotheek ook geopend.

Mocht het gewenste materiaal niet beschikbaar zijn via de catalogus, dan kunt u contact opnemen met Ruud van Rijn.

Expertise Centrum de Rotonde
Dokter Hiemstralaan 77
4205 KK  Gorinchem

Naar de orthotheek