Voor de aanvraag van psychodiagnostiek (een psychodiagnostisch onderzoek) vragen wij u de volgende stappen te doorlopen:

 1. Download zowel het aanmeldingsformulier als het Toestemmingsformulier en laat beide ondertekenen door beide ouders.
 2. Upload deze ondertekende formulieren in Grippa (via ‘inzet van orthopedagoog/ psycholoog), samen met overige relevante documenten. Dit zijn in elk geval:
  • het verslag van de besluitvorming m.b.t. deze aanvraag met een duidelijke hulpvraag;
  • LVS-gegevens.
 • Indien beschikbaar aangevuld met:
  • historisch overzicht;
  • OPP;
  • eerdere onderzoeksverslagen;
  • groeidocument;
  • notulen eerdere SOT-besprekingen;
  • andere relevante documenten.

De te volgen stappen in Grippa vind je hier.

 1. De melding van de aanvraag komt automatisch binnen bij het secretariaat (Mies Pellikaan).
 2. Het secretariaat zal (digitale) vragenlijsten versturen aan de ouders en de intern begeleider. De intern begeleider stuurt de leerkrachtvragenlijsten door naar de betreffende leerkracht(en). Verzoek om deze vragenlijsten binnen 2 weken in te vullen. De ingevulde vragenlijsten komen automatisch binnen bij het secretariaat (Mies Pellikaan).
 3. Na ontvangst van de ingevulde vragenlijsten neemt de orthopedagoog/psycholoog z.s.m. contact op om data in te plannen.