Voor de aanvraag van een psychodiagnostisch onderzoek vragen wij u de volgende stappen te doorlopen:

Stap 1: Download het aanmeldingsformulier en laat ondertekenen door beide ouders. Let op: de aanvrager ondertekent het formulier ook. Het formulier staat ook op de website onder ‘documenten‘.

Stap 2: Upload dit ondertekende aanmeldingsformulier in Grippa (via ‘inzet van orthopedagoog/ psycholoog), samen met overige relevante documenten. Dit zijn in elk geval:

  • het verslag van de besluitvorming m.b.t. deze aanvraag met een duidelijke hulpvraag;
  • LVS-gegevens.
 • Indien beschikbaar aangevuld met:
  • historisch overzicht;
  • OPP;
  • eerdere onderzoeksverslagen;
  • groeidocument;
  • notulen eerdere SOT-besprekingen;
  • andere relevante documenten.

De te volgen stappen in Grippa vind je hier.

Stap 3: De melding van de aanvraag van een psychodiagnostisch onderzoek komt automatisch binnen bij het secretariaat (Mies Pellikaan).

Stap 4: Het secretariaat zal (digitale) vragenlijsten versturen aan de ouders en de intern begeleider. De intern begeleider stuurt de leerkrachtvragenlijsten door naar de betreffende leerkracht(en). Verzoek om deze vragenlijsten binnen 2 weken in te vullen. De ingevulde vragenlijsten komen automatisch binnen bij het secretariaat (Mies Pellikaan).

Stap 5: Na ontvangst van de ingevulde vragenlijsten neemt de orthopedagoog/psycholoog z.s.m. contact op om data in te plannen.