Voetbalteam Schot in de Roos is een buitenschoolse voorziening van SWV Driegang en SWV Munio in samenwerking met GJS. Leerlingen met een specifieke hulpvraag op gebied van sport nemen deel aan deze voorziening. Tijdens de voetbaltrainingen leren de leerlingen op een speelse manier motorische vaardigheden aan. Hierbij houden we rekening met hun mogelijkheden. Belangrijk doel is het samen eten en samen spelen. En dat met een team van leeftijdsgenoten die op dezelfde wijze leren en spelen. Het plezier voor deze leerlingen staat voorop.

Vanuit Driegang en Munio zien wij de meerwaarde van lichamelijke beweging voor leerlingen. Daarnaast vinden het dan ook noodzakelijk dat alle leerlingen de kans moeten krijgen om zich motorisch en in teamverband te kunnen ontwikkelen. Ieder kind wat niet deel kan nemen in een regulier elftal is welkom bij Schot in de Roos.

Om in aanmerking te komen moet aan de volgende criteria worden voldaan:

  • De leerling kan bij aangepaste begeleiding in teamverband functioneren;
  • De leerling mag/kan niet deelnemen aan de reguliere voetbalcompetities.

Trainingen vinden plaats op het terrein van GJS aan de Merwedonk 56a in Gorinchem. Bovendien is dit een locatie waar alle voorzieningen aanwezig zijn.

De leerlingen worden op woensdagmiddag rond 13.00 uur bij GJS verwacht. Eerst krijgen de leerlingen een lunch aangeboden door SWV Driegang en SWV Munio. Daarna vindt de voetbaltraining plaats van 14.30 tot 15.30 uur. Na afloop drinken de leerlingen nog wat met elkaar. Rond 16.00 uur worden ze weer opgehaald.

Klik hier voor de flyer.