Taalklas NT2 PO Driegang Gorinchem schooljaar 2018-2019.

In Gorinchem is vanaf januari 2017 een taalklas NT2  ingericht voor leerlingen uit het PO.

In de Taalklas NT2 PO krijgen nieuwkomers intensief taalonderwijs, Door dit intensieve taalonderwijs kan de nieuwkomer beter geëquipeerd meekomen in het regulier basisonderwijs en daar sneller integreren.

Daarnaast staat de Taalklas ook open voor NT2-leerlingen die naar Nederland zijn gekomen vanwege bijv. het werk van ouders.

De Taalklas NT2 PO is een deeltijdopvang voor de doelgroep leerlingen uit de groepen 4 tot en met 8 van het PO (leeftijdsindicatie 8 t/m 12 jaar).  Het gaat om opvang voor drie dagdelen. De leerlingen blijven ingeschreven staan op de basisschool.  Een groep bestaat uit maximaal 15 leerlingen en  minimaal 10 leerlingen. De groep wordt begeleid door een groepsleerkracht en een onderwijsassistent.
Voorwaarden tot deelname: De leerlingen zijn korter dan twee jaar in Nederland.

Basisscholen die leerlingen willen aanmelden die niet in Gorinchem wonen, kunnen een beroep doen op de plaatselijke gemeente voor wat betreft het vervoer van de betreffende woonplaats naar Gorinchem en terug, plus de financiële bijdrage vanuit de betreffende gemeente (zie hieronder).

Onderwijsaanbod:

Een leerkracht en een onderwijsassistent geven samen les aan een groep van max. 15 kinderen.

Daarbij wordt aangesloten op het niveau van het kind. Er wordt zowel klassikaal als in groepjes gewerkt.

In de Taalklas wordt gewerkt aan de woordenschat met de methode Mondeling Nederlands. M.b.v. een verhaal, verhaalplaten en woordkaarten worden nieuwe woorden aangeleerd. De methode Horen, Zien, Schrijven sluit hierbij aan. Dit is een methode met luisteroefeningen en lees- en schrijfopdrachten. Kinderen die kunnen lezen en schrijven kunnen hier na enige begeleiding zelfstandig mee werken. Voor de leerlingen die nog niet kunnen lezen en schrijven gebruiken we materialen van Veilig Leren Lezen. We leren hen ook het schrijven in blokletters aan en later in schrijfletters.

Omdat de kinderen hier 3 ochtenden per week zijn, wordt er ook enige tijd besteed aan rekenen.

In overleg met de eigen groepsleerkracht kan er gekozen worden voor het hier aanwezige Maatwerk of voor het meenemen van eigen rekenwerk uit de methode die de school gebruikt.

Naast het leren van de Nederlandse taal is er ook veel aandacht voor het aanleren van gewenst sociaal gedrag en werkhouding. Dit gebeurt m.b.v. routines en pictogrammen. Je veilig voelen in de klas, samen spelen en samen leren zijn hier belangrijke waarden.

Verder is er ook tijd voor taalspelletjes en zingen we met elkaar. We spelen iedere dag buiten op een moment dat er geen andere kinderen op het schoolplein zijn. De kinderen hebben dan alle rust en ruimte om te spelen.

De school ontvangt regelmatig een update met de vorderingen van de leerling via Grippa. Bij vragen is er altijd telefonisch contact mogelijk. We streven naar een zo goed mogelijke samenwerking!

 

Schooltijden:

Taalklas Gorinchem

8.45 – 11.45 uur

Maandag, woensdag en  vrijdag.

Locatie: Anne Frankschool

 

Financiële bijdrage:

De financiering is als volgt:

  • Samenwerkingsverband Driegang betaalt € 1.000,00 per leerling;
  • De school waar de leerling ingeschreven staat, betaalt € 1.000,00 per leerling;
  • De gemeente waar de leerling is gehuisvest, betaalt  € 1.000,00 per leerling;

De aanmelding dient te verlopen via Grippa.

Zie hier de Toestemmingsverklaring (plaatsen bij de aanvraag in Grippa).

Zie ook het Overdrachtsformulier Taalklas (plaatsen bij de aanvraag in Grippa).

Voor vragen of informatie:

Ruud van Rijn

tel. 06-10052469, r.vanrijn@driegang.nl