Taalklas NT2 PO Driegang Gorinchem en Hardinxveld- Giessendam schooljaar 2019-2020.

In de Taalklas NT2 PO krijgen nieuwkomers intensief taalonderwijs, Door dit intensieve taalonderwijs kan de nieuwkomer beter geëquipeerd meekomen in het regulier basisonderwijs en daar sneller integreren.

Daarnaast staat de Taalklas ook open voor NT2-leerlingen die naar Nederland zijn gekomen vanwege bijv. het werk van ouders.

De Taalklas NT2 PO is een deeltijdopvang voor de doelgroep leerlingen uit de groepen 4 tot en met 8 van het PO (leeftijdsindicatie 8 t/m 12 jaar). In Hardinxveld kunnen ook kinderen uit groep 3 worden opgevangen.  Het gaat om opvang voor drie dagdelen. De leerlingen blijven ingeschreven staan op de basisschool. Een groep bestaat uit maximaal 15 leerlingen.De groep wordt begeleid door een groepsleerkracht en een onderwijsassistent.

Voorwaarden tot deelname: De leerlingen zijn korter dan twee jaar in Nederland.

Het hoofddoel is woordenschatonderwijs, dit doen we op thematische wijze. Daarnaast is er klankonderwijs en wordt er een begin gemaakt met grammatica.

Er wordt geen expliciet lees- en schrijfonderwijs of rekenen gegeven. Lezen en schrijven komt wel aan de orde in de methodes die we gebruiken voor de meer gevorderde leerling als vaardigheid maar is geen expliciet lesdoel. De lesdoelen liggen met name op het vergroten van de woordenschat op de gebieden luisteren en spreken. Met de beginnende leerlingen oefenen we uitspraak van de klanken, klankonderscheiding en het schrijven van de klank/ letter. Er wordt gewerkt o.a. met de methodes Mondeling Nederlands (nieuw) en Horen Zien Schrijven. 

Naast het leren van de Nederlandse taal is er ook veel aandacht voor het aanleren van gewenst sociaal gedrag en werkhouding. Dit gebeurt m.b.v. routines en pictogrammen. Je veilig voelen in de klas, samen spelen en samen leren zijn hier belangrijke waarden.

Verder is er ook tijd voor taalspelletjes en zingen we met elkaar. We spelen iedere dag buiten.

De school ontvangt regelmatig een update met de vorderingen van de leerling via Grippa. Bij vragen is er altijd telefonisch contact mogelijk. We streven naar een zo goed mogelijke samenwerking!

 

Schooltijden:

Taalklas Hardinxveld.

Locatie: Merwedeschool.

Woensdag:  8.30 – 11.45 uur

Vrijdag:  8.30 uur – 14.45 uur

Financiële bijdrage:

De financiering is als volgt:

  • Samenwerkingsverband Driegang betaalt € 1.000,00 per leerling;
  • De school waar de leerling ingeschreven staat, betaalt € 1.000,00 per leerling;
  • Ook de gemeente Hardinxveld zal een groot deel bijdragen.

 Schooltijden:

Taalklas Gorinchem

8.45 – 11.45 uur

Maandag, woensdag en  vrijdag.

Locatie: JP Waale

Financiële bijdrage:

De financiering is als volgt:

  • Samenwerkingsverband Driegang betaalt € 200,00 per leerling;
  • De school waar de leerling ingeschreven staat, betaalt € 200,00 per leerling;
  • De gemeente waar de leerling is gehuisvest, betaalt  € 200,00 per leerling;

De aanmelding dient te verlopen via Grippa.

Zie hier de Toestemmingsverklaring (plaatsen bij de aanvraag in Grippa).

Zie ook het Overdrachtsformulier Taalklas (plaatsen bij de aanvraag in Grippa).

Voor vragen of informatie:

Ruud van Rijn

tel. 06-10052469, r.vanrijn@driegang.nl