Wat is het Taalpaleis?
Het Taalpaleis is een voorziening, waarin kinderen met hardnekkige problemen in het aanvankelijk leesproces gedurende 2 ochtenden speciale begeleiding krijgen op het gebied van technisch-, begrijpend lezen (woordenschat) en spelling.
De begeleiding vindt plaats in een groep van maximaal 7 leerlingen, onder leiding van een gespecialiseerde leerkracht en onderwijsassistent.

Voor wie?
In het Taalpaleis wordt gewerkt met leerlingen uit groep 3 of 4:

 • In de periode augustus t/m januari worden leerlingen uit groep 4 begeleid.
 • In de periode februari t/m juni worden leerlingen uit groep 3 begeleid.

De leerlingen hebben, ondanks een intensief voortraject op de basisschool, een grote achterstand op het gebied van technisch lezen.

Wat zijn de doelen?

 • Inlopen van de leesachterstand door het geven van specialistische leeshulp.
 • Weer plezier krijgen in lezen, de motivatie om te oefenen terugkrijgen en versterken van het zelfbeeld.
 • Uitbreiden van kennis van effectief leesonderwijs in de scholen, door kennisoverdracht aan leerkrachten en intern begeleiders.

Opzet:
In het Taalpaleis wordt in kaart gebracht wat een leerling nodig heeft op het gebied van leesinstructie. Hier wordt bij aangesloten, zodat de leerling weer succeservaringen op gaat doen. De leerling wordt regelmatig getoetst, zodat alle betrokkenen kunnen zien op welk gebied er vorderingen zijn en op welk gebied de instructie aangepast moet worden.

Er wordt steeds instructie gegeven op letter-, woord-, en tekstniveau. Ook is er veel aandacht voor de auditieve vaardigheden van de leerlingen. Er wordt in groepjes en individueel gewerkt. Elke leerling krijgt iedere ochtend een half uur individuele begeleiding. Een kleine greep uit de activiteiten/ materialen:

 • Herhaald lezen van aansprekende teksten/gedichtjes.
 • Inprenten van letters en klanken.
 • Auditieve klankoefeningen.
 • Oefenen van decoderen van losse woorden met de methodiek van “Taal in Blokjes” .
 • Zelfstandig werken met zelfcorrigerende materialen, zoals leespuzzels, computerprogramma’s, leeskwartetten, e.d.

Een goede begeleiding van de leerling is een gedeelde verantwoordelijkheid van de Taalpaleisleerkrachten, de basisschool en de ouders. Op die manier is de kans op het inlopen van de achterstand het grootst.

De school werkt 2 x per week 30 minuten individueel op letter-, woord- , en tekstniveau met de leerling volgens het handelingsplan dat door de Taalpaleisleerkracht wordt aangegeven.

Van de ouders wordt verwacht dat zij dagelijks met hun kind letters oefenen en een door het Taalpaleis meegegeven tekst samen lezen. Ook verzorgen zij zelf het vervoer van hun kind van en naar het Taalpaleis.

Aanmeldcriteria:
Voor leerlingen uit groep 3:

 • De leerling volgt onderwijs in groep 3.
 • De leerling heeft de reguliere leesmethode gevolgd.
 • De leerling leest op de Taalpaleis Tussen Toets 13 woorden of minder per minuut.
 • De school heeft met de betreffende leerling een aantoonbaar goed voortraject afgelegd.

Leerling uit groep 4:

 • De leerling volgt onderwijs in groep 4.
 • AVI M3 wordt nog niet beheerst en/of de leerling heeft een E-score op de DMT of u veronderstelt dat het kind ernstige leesproblemen heeft.
 • De school heeft met de betreffende leerling een aantoonbaar goed voortraject afgelegd.

Aanmelding:
Aanmelden kan op twee momenten per jaar via Grippa. Scholen worden hierover vooraf geïnformeerd.

Selectie:
Na aanmelding volgt er een selectieprocedure waarbij gekeken wordt naar achterstand, hardnekkigheid van de problematiek en het voortraject op school.

Waar is het Taalpaleis gevestigd?
Het Taalpaleis is sinds 1-1-2021 gevestigd in het gebouw van SBO Beatrix de Burcht, Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem.

Meer informatie:
Erna Slingerland
e-mailadres: e.slingerland@driegang.nl
telefoonnummer: 06-22 77 07 56