Wat is Het Taalpaleis?

Het Taalpaleis is een voorziening, waarin kinderen met hardnekkige problemen in het aanvankelijk leesproces gedurende 18 weken, 2 ochtenden speciale begeleiding krijgen op het gebied van decoderen, begrijpend lezen, spelling en woordenschat. De begeleiding vindt plaats in een groep van 5 leerlingen, onder leiding van 2 leerkrachten.

Voor wie?

In Het Taalpaleis wordt gewerkt met leerlingen uit groep 3 of 4;

 • In de periode augustus t/m januari worden leerlingen uit groep 4 begeleid.
 • In de periode februari t/m juni worden leerlingen uit groep 3 begeleid.

De leerlingen moeten een grote achterstand hebben op het gebied van technisch lezen, ondanks een intensief voortraject van de basisschool.

Waar?

Er zijn 2 Taalpaleizen: 1 op maandag/woensdag en 1 op dinsdag/donderdag.

 • Taalpaleis Gorinchem, gevestigd in de Brede School Gildenplein, Schepenenstraat 5, 4204 BL  Gorinchem, op maandag- en woensdagochtend.

Wat zijn de doelen?

 • Inlopen van de leesachterstand door het geven van specialistische leeshulp.
 • Weer plezier krijgen in lezen, de motivatie om te oefenen terugkrijgen en versterken van het zelfbeeld.
 • Uitbreiden van kennis van effectief leesonderwijs in de scholen, door kennisoverdracht aan leerkrachten en intern begeleiders.

Hoe ziet het programma eruit?

In Het Taalpaleis wordt in kaart gebracht wat een leerling nodig heeft op het gebied van leesinstructie. Hier wordt bij aangesloten, zodat de leerling weer succeservaringen op gaat doen. Iedere 4 weken worden de leerling getoetst, zodat de leerkracht kan zien op welk gebied er vorderingen zijn en op welk gebied de instructie aangepast moet worden.

Er wordt steeds instructie gegeven op letter-, woord-, en tekstniveau. Ook is er veel aandacht voor de auditieve vaardigheden van de leerlingen. Er wordt in groepjes en individueel gewerkt. Elke leerling krijgt iedere ochtend een half uur individuele begeleiding. Een kleine greep uit de activiteiten/materialen:

 • Herhaald lezen van aansprekende teksten/gedichtjes.
 • Flitsen van letters.
 • Taal in Blokjes.
 • Zelfstandig werken met zelfcorrigerende materialen, zoals leespuzzels, computerprogramma’s, leeskwartetten, e.d.
 • Zelfstandig lezen.

Door wie?

Een goede begeleiding van de leerling is een gedeelde verantwoordelijkheid van de Taalpaleisleerkrachten, de basisschool en de ouders. Op die manier is de kans op het inlopen van de achterstand het grootst.
De begeleiding is in handen van gespecialiseerde leerkrachten en onderwijsassistenten.
De school werkt 2 x per week 30 minuten individueel op letter-, woord- , en tekstniveau met de leerling volgens het programma dat door de Taalpaleisleerkracht wordt aangegeven.
Van de ouders wordt verwacht dat zij dagelijks met hun kind letters oefenen en een door Het Taalpaleis meegegeven tekst samen lezen. Ook verzorgen zij zelf het vervoer van hun kind van en naar Het Taalpaleis.

Aanmeldcriteria:

Aanmelden leerling uit groep 3:
 • De leerling bezoekt 2 ochtenden  per week het Taalpaleis.
 • De leerling volgt onderwijs in groep 3.
 • De leerling heeft de reguliere leesmethode gevolgd.
 • De leerling leest op de Taalpaleis Tussen Toets 13 woorden of minder per minuut.
 • De school heeft met de betreffende leerling een aantoonbaar goed voortraject afgelegd.
 • De school zal (tijdens de Taalpaleisperiode) 2 x per week, gedurende een half uur individueel met de leerling oefenen.
 • De school vraagt aan de ouders het vervoer te verzorgen en dagelijks met hun kind te oefenen.
 Aanmelden leerling uit groep 4:
 • De leerling bezoekt 2 ochtenden per week het Taalpaleis.
 • De leerling volgt onderwijs in groep 4.
 • AVI M3 wordt nog niet beheerst en/of de leerling heeft een E-score op de DMT of u veronderstelt dat het kind ernstige leesproblemen heeft.
 • De school heeft met de betreffende leerling een aantoonbaar goed voortraject afgelegd.
 • De school zal (tijdens de Taalpaleisperiode) 2 x per week, gedurende een half uur individueel met de leerling oefenen.
 • De school vraagt aan de ouders het vervoer te verzorgen en dagelijks met hun kind te oefenen.

Contact:

Erna Slingerland, e-mailadres e.slingerland@driegang.nl