In schakelklas de Taaltuin krijgen leerlingen die in groep 1 of 2 zitten met een achterstand op het gebied van beginnende geletterdheid, lezen en/of woordenschat gedurende een heel jaar extra taal- en leesonderwijs. Tevens is de Taaltuin een voorziening voor kinderen die uit een ander land komen en de Nederlandse taal moeten leren. Op maandag- en woensdagmorgen geven gespecialiseerde leerkrachten van half 9 tot 12 uur les aan een kleine groep leerlingen. Op de andere dagdelen volgen de kinderen het onderwijs in de eigen groep.

Doel van de Taaltuin
Doel van de Taaltuin is het verhogen van de kans op schoolsucces door de voorwaarden voor begrijpend lezen te stimuleren. Een grote woordenschat en goed technisch kunnen lezen zijn twee belangrijke pijlers voor begrijpend lezen: essentieel voor het succesvol volgen van het gehele onderwijsaanbod.

Aanmelding wordt gedaan door de intern begeleider van de school.
Gebruik hiervoor de toestemmingsverklaring.
Bij de aanvraag graag ook het aanmeldingsformulier invullen

Voor meer informatie:
Wilmy van Hartingsveldt, coördinator
E-mail: w.vanhartingsveldt@driegang.nl
Of lees de informatiebrief: De Taaltuin informatie voor ouders