Wat is de Zomerschool?
Tijdens de Zomerschool wordt er in de ochtend hard gewerkt aan de vakken technisch en begrijpend lezen, woordenschat en rekenen met verhaaltjes. Tijdens de middagpauze wordt er gekookt met de leerlingen en eten we gezamenlijk. In de middag zijn er ontspannende doe-activiteiten, zoals sport, dans, muziek, cultuur en rappen.

Voor wie?
De Zomerschool staat open voor alle leerlingen van de huidige groepen 3 t/m 8.
Leerlingen met een arrangement bij SWV Driegang kunnen gratis deelnemen en voor andere leerlingen geldt een bijdrage in de kosten van 180 euro per week per leerling, te betalen door de school. Daarnaast draagt de gemeente waarin de leerling woont bij in de kosten.
Vooral voor  kinderen die wat extra’s kunnen gebruiken op het gebied van rekenen en taal kan dit initiatief een mooie invulling van een deel van de vakantie zijn.

Waar?
Gorinchem en Leerdam, mogelijk Nieuw-Lekkerland en Altena.

Wat zijn de doelen?

  • De zomerdip in het leerproces voorkomen.
  • Continuïteit van het leerproces (m.n. voor leerlingen met een NT2-achtergrond).
  • Verbeteren van sociale vaardigheden en zelfredzaamheid.
  • Combinatie van leren en ontspanning bieden in de lange zomervakantie.

Hoe ziet de organisatie eruit?
De leerlingen komen één of twee weken naar de Zomerschool. In groepen van max. 15 leerlingen wordt er ‘s ochtends les gegeven. Er is 1 docent, 1 onderwijsassistent en 1 student aanwezig voorde begeleiding van het leerproces. De onderwijsassistenten zijn gespecialiseerde medewerkers van SWV Driegang, bijv. gedrag of NT2. Daarnaast zetten we specialisten in voor de doe-activiteiten. Deze specialisten werken grotendeels al voor onze scholen.

Wanneer?
Gedurende 5 weken in de zomervakantie. Iedere week start er een nieuwe groep. De lessen zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00- 15.00 uur.

Aanmelden?
Verwijzing loopt via de IB’er van de school. Aanmelden gaat m.b.v. Grippa. Kies arrangement, klik bij aanvraag categorie “Zomerschool” aan, vink bij het aanvraagformulier “Zomerschool” aan en voeg de toestemmingsverklaring toe. Daarnaast dient er een overdrachtsformulier te worden ingevuld. Dit kan worden toegevoegd bij de aanvraag of in het dossier.

Contactpersoon
Jeroen van der Jagt
j.vanderjagt@driegang.nl / 06-28123591