Oppakken werkzaamheden vanaf 11 mei a.s.

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Functie: Schoolleider/directeur

Beste intern begeleiders en directeuren,

Vanaf 11 mei zullen ook de medewerkers van SWV Driegang hun werkzaamheden op de scholen, in overleg, weer op gaan pakken.

Daarbij zijn de volgende zaken van belang:

  • Onderwijsassistenten kunnen vanaf 11 mei weer op de gebruikelijke dagen op de scholen zijn, dit in overleg met de scholen. 
  • Alleen medewerkers zonder (corona)klachten zullen naar scholen komen. 
  • Wat vanaf afstand gedaan kan worden door medewerkers van SWV Driegang zal vanaf afstand worden gedaan. 
  • Een gezamenlijke prioritering van inzet is van groot belang. Dit vraagt om afstemming tussen school en de medewerkers van SWV Driegang. Wat betreft geplande/ vooruitgeschoven/ afgezegde overleggen zullen de ambulant begeleiders en orthopedagogen contact met de school opnemen. Voel je uiteraard vrij om zelf initiatief te nemen als dat gewenst is.
  • Voorzieningen zullen weer opgestart worden vanaf woensdag 13 mei 2020. Dit geldt voor de al lopende arrangementen. Per voorziening zal hiervoor een plan worden gemaakt en dit plan zal met de betreffende IB’ers worden gecommuniceerd.  Nieuwe arrangementen zullen worden opgestart in het nieuwe schooljaar.
  • Het aanbod in de TOP-groep en de HB-groep zal vanaf 11 mei weer opgestart zijn. 

We wensen je weer veel wijsheid en succes in de volgende fase op je school. Hou daarbij vast dat er niemand een achterstand heeft opgelopen, maar dat er hooguit sprake is van een nieuwe beginsituatie. En daar waar het kan, helpen we je graag of denken we graag mee. Schroom dus niet om contact op te nemen.

Namens het team van SWV Driegang
Henric Bezemer