Ouderbuddy’s gezocht

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider

Veel ouders en scholen slagen erin constructief met elkaar samen te werken. Het contact met de leerkracht is goed en constructief. Voor school en ouders is het duidelijk wie welke rol heeft. Samen wordt opgetrokken in het belang van het kind. Bij sommige leerlingen is er extra ondersteuning nodig.

Dit schooljaar start Driegang een pilot, gericht op het steunen van ouders. Informatie is te vinden via beschrijving en projectplan. Driegang zal een aantal ouderbuddy’s opleiden. Deze buddy’s zijn beschikbaar voor andere ouders met een kind met extra ondersteuningsbehoefte. Een ouderbuddy steunt daarbij de andere ouder, zonder te bepalen en te adviseren. Je kunt hierbij denken aan het bieden van een luisterend oor, het voorbereiden van een gesprek op school of het in contact brengen met de juiste mensen binnen Driegang.

Een ouderbuddy:

  • is vader/ moeder van een kind op de basisschool dat ‘wat extra’s nodig had/ heeft’;
  • wordt enthousiast van onderwijs;
  • vindt een goede samenwerking tussen ouders en school belangrijk;
  • wil als ouder meedenken met andere ouders die vragen hebben over passend onderwijs;
  • heeft tijd om zo nu en dan een andere ouder te ondersteunen.

Ouderbuddy’s ontwikkelen zich op het gebied van ouderbetrokkenheid binnen scholen, ze doen kennis op waarom ouderbetrokkenheid belangrijk is en ze leren vaardigheden hoe je een andere ouder kan ondersteunen in de samenwerking met school. Ouderbuddy’s krijgen hiervoor een gratis training van 2 dagdelen aangeboden (gepland in januari/ februari 2023) en ontvangen het boek Met Plezier naar school. Een van de trainers is de schrijfster van dit boek: Noëlle Pameijer. Daarnaast biedt Driegang doorlopend ondersteuning aan ouderbuddy’s en wordt de pilot onderzocht door Christelijke Hogeschool Ede.

We willen aan jou als IB’er vragen of je ouders actief wil benaderen en op deze pilot wil wijzen. Graag binnen twee weken, dan zijn we op tijd om verdere voorbereidingen treffen. Als ouders zich willen aanmelden kunnen ze contact opnemen met Afke Persoon, coördinator pilot via het nummer 06- 82768467 of door te mailen naar a.persoon@driegang.nl. Natuurlijk mag je met toestemming van ouders hun contactgegevens aan Afke doorgeven, dan kan zij zelf contact met ouders opnemen. Scholen die denken dat hun ouders juist steun kunnen hebben aan een ouderbuddy of die meer informatie willen krijgen, kunnen ook contact opnemen met Afke. Op deze manier hopen we voldoende ouderbuddy’s te werven voor de pilot en tot een goede match te komen met ouders die hier behoefte aan hebben.

Alvast hartelijk bedankt!