Ondersteuningplanraad

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn verplicht een ondersteuningsplanraad in te stellen. De ondersteuningsplanraad bestaat voor de helft uit personeel en voor de helft uit ouders. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de leden van de MR’en van de scholen in het samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsbevoegdheid t.a.v. het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Dit betekent dat de OPR moet instemmen met het plan, voordat het kan worden vastgesteld en uitgevoerd.

Contactgegevens OPR:
opr@driegang.nl
Hoefslag 6
4205 NK  Gorinchem

Jaarverslagen/reglement/statuut:
Jaarverslag OPR 2015-2016
Medezeggenschapsreglement OPR SWV Driegang 20171010
Medezeggenschapsstatuut OPR SWV Driegang 20171010

OPR-verslagen:
Verslag OPR Driegang 20180307
Verslag OPR Driegang 20171108
Verslag OPR Driegang 20170913   
Verslag OPR Driegang 20170629
Verslag OPR Driegang 20170510  
Verslag OPR Driegang 20170405
Verslag OPR Driegang 20170315
Verslag OPR Driegang 20161130   
Verslag OPR Driegang 20160921     
Verslag OPR Driegang 20160630     
Verslag OPR Driegang 20160418
Verslag OPR Driegang 20160211
Verslag OPR Driegang 20151109
Verslag OPR Driegang 20150916
Verslag OPR Driegang 20150624
Verslag OPR Driegang 20150519
Verslag OPR Driegang 20150318
Verslag OPR Driegang 20141119

OPR-leden:

Annette Verdoorn, voorzitter (personeelsgeleding kamer Rivierengebied Midden Nederland)
Annette Verdoorn website

Mijn naam is Annette Verdoorn. Ik zit namens kamer Rivierengebied Midden Nederland in de OPR. Het goede aan de Ondersteuningsplanraad, vind ik, is dat de mensen die er binnen de scholen toe doen, personeel en ouders, deelnemen. Zij vertegenwoordigen in de raad Het Kind. Plannen die gemaakt worden, aangestuurd door de overheid, vormgegeven door het bestuur van Driegang, worden in de OPR vanuit Het Kind getoetst. Precies dat is de reden dat ik eraan deelneem.

Anita Nurse (secretaris (samen met Esther), personeelsgeleding SO)
Anita Nurse website

Ik ben Anita Nurse, getrouwd met Mike. Samen hebben we het voorrecht om de ouders te zijn van onze 2 zonen. Mijn oudste zoon is dit jaar gestart op het voortgezet onderwijs, mijn jongste zoon volgt onderwijs op de basisschool, groep 5. Ik ben in de OPR terechtgekomen door mijn werkzaamheden op de Cirkel, een ZML-school in Gorinchem. 10 jaar geleden ben ik daar begonnen als pedagogisch medewerker (via Syndion), vervolgens doorgestroomd als klassenassistente. Daarnaast volgde ik de PABO. Na het behalen van mijn diploma ben ik gestart als leerkracht op de autistructuurgroep. In mijn klas zitten 7 geweldige knullen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar met allemaal hun eigen hulpvragen. Mochten jullie vragen hebben stel ze gerust!

Esther Vliegenthart (secretaris (samen met Anita), oudergeleding kamer Alblasserwaard-West)
esther-vliegenthart-website
Mijn naam is Esther Vliegenthart. Mijn man en ik hebben 3 kinderen. Ik werk op het secretariaat van Stichting Drechtzorg, een samenwerkingsverband van zorgorganisaties in de regio. Daarnaast heb ik net een opleiding tot autismecoach afgerond en verdiep ik me met grote interesse in gedrags-, ontwikkelings- en leerproblemen bij kinderen. Die interesse is ontstaan doordat ik een zoon heb met klassiek autisme en Gilles de la Tourette. Ik vind het belangrijk dat ieder kind binnen zijn unieke mogelijkheden een fijne en veilige plek op school kan vinden. Ik wil me dan ook graag inzetten voor passend onderwijs voor alle kinderen en scholen daarin ondersteunen. Met elkaar maken we het verschil!

Natasja de Bruin (oudergeleding kamer EC Rotonde)
Natasja de Bruin website

Mijn naam is Natasja de Bruin. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Onze oudste zoon heeft A.S.S. en volgt onderwijs binnen het speciaal onderwijs. Onze jongste zoon gaat naar het reguliere onderwijs. Verder ben ik binnen het onderwijs ook betrokken voor mijn werk. Ik werk als Intern Begeleider en Leerkracht op OBS De Tweemaster in Gorinchem. Als ouder vind ik het een uitdaging om binnen de OPR mee te denken over goed onderwijs voor ALLE kinderen.

Lieneke Plomp (personeelsgeleding kamer Alblasserwaard-West)

Mijn naam is Lieneke Plomp. Samen met mijn man heb ik drie kinderen, waarvan twee al uitwonend. Ik ben werkzaam als intern begeleider op basisschool de Schakel in Nieuw-Lekkerland. In mijn werk zie ik dat het een zoektocht kan zijn om kinderen met een ondersteuningsbehoefte datgene te geven wat ze nodig hebben en waar ze recht op hebben en dat in een veilige vertrouwde omgeving. Om hierin gezamenlijk stappen te zetten, hebben we de steun en vertrouwen nodig van en in ouders, leerkrachten en ondersteuners van buitenaf. Ik vind het fijn om naast mijn werk in de OPR bij te mogen dragen aan het slagen van Passend Onderwijs in onze regio.

Linda Schouten (personeelsgeleding kamer EC Rotonde)

Linda Schouten website
Ik ben Linda Schouten-Rietveld, getrouwd en moeder van twee kinderen. Ik ben leerkracht op Brede School Lingewaard in Arkel. Naast leerkracht ben ik specialist passend onderwijs op onze school. Hier heb ik de opleiding Master SEN voor gedaan. Ik vind het belangrijk dat kinderen thuisnabij passend onderwijs krijgen. Een voorwaarde hierbij is dat ieder kind met zijn of haar mogelijkheden welkom is op school en ook de zorg krijgt die het nodig heeft. Binnen de ondersteuningsplanraad wil ik mij dan ook graag inzetten op het stukje basisondersteuning van de scholen.

 

Vacatures:
# oudergeleding kamer Rivierengebied Midden Nederland;
# oudergeleding SO.