Samenwerkingsverband Driegang (28.16) bestaat uit alle scholen (en hun besturen) binnen de gemeenten Gorinchem, Altena (kernen Woudrichem, Werkendam), Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden (kernen Leerdam, Zederik en Zijderveld) en West Betuwe (kern Lingewaal). Dit betreft zowel de scholen voor regulier onderwijs als de scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Tevens neemt het bestuur voor speciaal onderwijs van buiten bovenstaande gemeenten maar met vestigingen binnen deze gemeenten deel. In samenwerkingsverband Driegang betreft dit SPON.

De scholen voor regulier onderwijs en speciaal basisonderwijs waren allen verbonden aan een van de drie voormalige samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School (WSNS): SWV Rivierengebied Midden-Nederland (WSNS 41.02), SWV Alblasserwaard West (WSNS 41.04) en SWV De Rotonde (WSNS 41.07). Deze samenwerkingsverbanden zijn per 1 augustus 2014, voor zover zij een rechtspersoon waren, opgeheven, maar vormen de basis voor de drie kamers binnen het nieuwe samenwerkingsverband.

Lees verder over welke scholen onder SWV Driegang vallen.