Samenwerkingsverband Driegang wordt gevormd door deskundige mensen die een passie hebben om voor ieder kind de beste plaats te zoeken en te creëren. Dit lukt alleen omdat we samenwerken met meer dan 1250 teamleden op onze 92 scholen.

Gezamenlijk bieden we voor bijna alle leerlingen een passende plaats binnen ons gebied. Alleen in uitzonderlijke situaties kunnen we niet tegemoet komen aan de onderwijsbehoefte van onze leerlingen, in dat geval zoeken we samen met ouders en deskundigen naar welke school (buiten de regio) dat wel kan.

Om de lijnen kort te houden werken we binnen SWV Driegang in drie werkgebieden. We noemen dat kamers. Alle scholen van SWV Driegang zijn aangesloten bij één van deze kamers. Onderling is er veel contact en samenwerking.

Bij dit alles houden we ervan om te kijken naar wat wel lukt voor een kind. Dit motiveert scholen, ouders en ons.

Zoals gezegd wordt SWV Driegang gevormd door de mensen die er werken. Volg het menu in de balk of onder aan deze pagina om verder kennis met ons te maken.