Bestuur

C.A. Egas

Voorzitter Bestuurslid namens kamer AWW

Bestuurslid namens kamer AWW

*

E-mail

H.M.J. Mackloet

Vice-voorzitter Bestuurslid namens SBO

Bestuurslid namens SBO

*

E-mail

A.J.M. van der Lee

Secretaris/penningmeester Bestuurslid namens kamer ECR

Bestuurslid namens kamer ECR

*

E-mail

L.M. de Pater

Algemeen bestuurslid Bestuurslid namens kamer RMNL

Bestuurslid namens kamer RMNL

*

E-mail

mevr. C. van Delen-den Ouden

Algemeen bestuurslid Bestuurslid namens SO

Bestuurslid namens SO

*

E-mail
 

Voorzittter ALV

A.T. Kamsteeg

Onafhankelijk voorzitter ALV

Onafhankelijk voorzitter ALV

*

E-mail