SWV Driegang heeft per 1-8-2022 een Raad van Toezicht ingesteld.
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • mevrouw W.H. Benard (voorzitter),
  • de heer E.W.N. Oosterom,
  • de heer U.K. van Veen,
  • mevrouw J. Korevaar,
  • mevrouw C. van Delen.

Contact met de Raad van Toezicht loopt via het mailadres info@driegang.nl.