SWV Driegang heeft in 2019 een Commissie van Toezicht ingesteld.
De Commissie van Toezicht bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  • mevrouw N. Duijm-Slob (voorzitter),
  • de heer E.W.N. Oosterom,
  • de heer C.J. Verhaart,
  • de heer C.J.P. van Wel.

Contact met de Commissie van Toezicht loopt via het mailadres info@driegang.nl.