De gegevens van onze organisatie zijn:

SWV Driegang

RSIN: 853315115.
KvK nummer: 59094931.

Contactgegevens:
Hoefslag 6
4205 NK Gorinchem
info@driegang.nl
tel. 06 – 10 988 522

Doelstelling:
Zie: Ondersteuningsplan 2018-2022.

Bestuur:
Op de pagina Bestuur vindt u de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders.

Beleidsplan:
Zie: Ondersteuningsplan 2018-2022.

Beloningsbeleid:
Volgens bestuursbesluit d.d. 14 oktober 2014 wordt voor medewerkers de CAO PO onverkort toegepast.
Bestuurders en toezicht ontvangen geen beloning conform bestuursbesluit d.d. 9 december 2014.

Jaarrekening en verslag uitgeoefende activiteiten:
Jaarverslag 2017
Controleverklaring accountant bij de jaarrekening 2017
Jaarverslag 2016
Controleverklaring accountant bij de jaarrekening 2016
Jaarverslag 2015
Controleverklaring accountant bij de jaarrekening 2015
Onze organisatie is gestart per 1 augustus 2014.

ANBI:
SWV Driegang is door de Belastingdienst vanaf 29 oktober 2013 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).