De gegevens van onze organisatie zijn:

SWV Driegang

RSIN: 853315115.
KvK nummer: 59094931.

Contactgegevens:
Dokter van Stratenweg 15 (eerste etage)
4205 LA  Gorinchem
info@driegang.nl
tel. 0183-624915

Doelstelling:
Zie: Ondersteuningsplan 2022-2026.

Beleidsplan:
Zie: Ondersteuningsplan 2022-2026.

Beloningsbeleid:
Volgens bestuursbesluit d.d. 14 oktober 2014 wordt voor medewerkers de CAO PO onverkort toegepast.
De leden van de RvT ontvangen een vergoeding.

Jaarrekening en verslag uitgeoefende activiteiten:
Jaarverslag 2021
Controleverklaring accountant bij de jaarrekening 2021
Jaaroverzicht 2021
ANBI-standaardformulier publicatieplicht (onderwijsinstellingen) 2021 *)

Jaarverslag 2020
Controleverklaring accountant bij de jaarrekening 2020
Jaaroverzicht 2020
ANBI-standaardformulier publicatieplicht (onderwijsinstellingen) 2020

Jaarverslag 2019
Controleverklaring accountant bij de jaarrekening 2019
Jaaroverzicht 2019

Jaarverslag 2018
Controleverklaring accountant bij de jaarrekening 2018
Jaaroverzicht 2018

Jaarverslag 2017
Controleverklaring accountant bij de jaarrekening 2017
Jaarverslag 2016
Controleverklaring accountant bij de jaarrekening 2016
Jaarverslag 2015
Controleverklaring accountant bij de jaarrekening 2015
Onze organisatie is gestart per 1 augustus 2014.

*) ANBI:
SWV Driegang is door de Belastingdienst vanaf 29 oktober 2013 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).