Als Samenwerkingsverband Driegang werken wij met veel organisaties samen om het onderwijs zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling.
Een greep uit onze partners:

Addenda Psychologen
Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)
Bartiméus
Berséba, vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs
BOOOM Sliedrecht
CED groep
Eddee Zorgverlening
Enver (voorheen MKD TriviumLindenhof)
Expertisecentrum Uniek
Gemeente Altena
Gemeente Gorinchem
Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Gemeente Molenlanden
Gemeente Vijfheerenlanden
Gemeente West Betuwe
Indigo
Inspectie van het Onderwijs
Koninklijke Auris Groep
Koninklijke Kentalis
Koninklijke Visio
Kijk! Kinderpraktijk
Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
Onderwijsconsulenten
Onderwijsgeschillen
Het Paarlemoer
Parnassia Groep (voorheen Virenze)
Participatiefonds
Plan Psychologie
PO-Raad
Psychologenpraktijk Perspectief
RID (voorheen IWAL)
Rijndam Revalidatie
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden
Samenwerkingsverband Munio (voorheen PasVOrm)
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
Sociaal team gemeente Altena
Sociaal team gemeente Gorinchem
Sociaal team gemeente Hardinxveld-Giessendam
Sociaal team gemeente Molenlanden
Sociaal team gemeente Vijfheerenlanden
Sociaal team gemeente West Betuwe
Stichting Pensioenfonds ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds)
Syndion
VO-Raad
VOS/ABB
Yulius