Over eigenaarschap: van wie ben ik eigenaar en wat mag ik me toeëigenen?

Allereerst ga ik kort in op het begrip eigenaarschap dat scholen hebben overgenomen uit het bedrijfsleven. Heel veel boeken over het leiden van bedrijven en van organisaties staan er vol van. Het begrip vakmanschap ligt in hetzelfde ‘bedje’ als eigenaarschap. Het zijn ‘broertjes’ of ‘zusjes’ van elkaar. Waarom waren we zo ongeduldig om dit begrip naar het onderwijs over te planten? Hebben we er goed aan gedaan?

Vervolgens beschrijf ik het recht van iedere schoolleider, elke leraar en iedere leerling zichzelf te mogen zijn. Dit leidt tot de volgende twee basisvragen:

Wat heeft deze leerling, in deze situatie, op dit moment, in deze fase van zijn of haar ontwikkeling nodig? Wie ben ik dan om hieraan te mogen meewerken?

Voor de beantwoording van deze vragen zal ik onderscheid maken tussen ‘hebben’ en ‘zijn’ als pijlers van het mens zijn. Tenslotte leidt dit tot de vraag; ‘Wie ben ik?’ Wie ben ik als schoolleider? Wie ben ik als intern begeleider? Wie ben ik als leraar?  Wie ben ik als leerling? Wat voor onderwijs moet ik geven om een antwoord te kunnen geven op de boven gestelde basisvragen? Het hangt samen met onze eigen (professionele) identiteit. Met voorbeelden zal ik dit verduidelijken.

Mijn verhaal zal ik dikwijls onderbreken om u als deelnemer in staat te stellen te reflecteren op een probleemkind of probleemsituatie in uw school.

 Ik kijk er naar uit u te mogen ontmoeten!!