Ondersteuningsplan

Op 5 februari 2014 hebben de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard, Woudrichem, Werkendam en Zederik ingestemd met het ondersteuningsplan als afronding van het op overeenstemming gericht overleg (OOGO). De ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband heeft op 31 maart 2014 haar instemming verleend waarna het plan door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het samenwerkingsverband op 8 april 2014 definitief is vastgesteld. Op 1 mei 2014 is het vastgestelde plan aangeboden aan de onderwijsinspectie.

Inmiddels is er herziene versie van het Ondersteuningsplan verschenen en een leeswijzer. Deze zijn te vinden bij Documenten.
Ook de huidige jaarplannen van kamer Alblasserwaard-West, kamer EC Rotonde en kamer Rivierengebied Midden Nederland zijn te vinden bij Documenten.
Een document ter verduidelijking van de opzet van de kamerplannen van SWV Driegang vindt u ook bij Documenten.