Overdracht PO-VO leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Gemeente Vijfheerenlanden, Gemeente West-Betuwe

Een goede overdracht van informatie uit het PO over leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie is belangrijk voor een goede start (of goed vervolg) van de begeleiding in het VO. Om deze informatieoverdracht te vergemakkelijken, is er een overdrachtsformulier ontwikkeld om aanvullende informatie aan te leveren bij de middelbare school, die niet ‘standaard’ wordt meegeleverd in de overdracht van PO naar VO. In het formulier wordt gevraagd naar de belemmeringen die een leerling op dit moment ervaart en van welke faciliteiten en dyslexiehulpmiddelen de leerling gebruikmaakt. Ook de handelingsplannen van de laatste 3 jaar bij zwakke lezers en spellers leveren belangrijke informatie op. De ondersteuning op de middelbare school kan dan direct hierop worden afgestemd zodat de leerling zich in een doorgaande lijn kan blijven ontwikkelen. Wellicht is dit formulier voor jullie leerlingen een meerwaarde bij de overdracht. Zie hieronder de link: https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/overdrachtsformulier-po-vo-bij-leerlingen-met-dyslexie-en-zwakke-lezersspellers