Preventieve besprekingen PO-VO

SWV PasVOrm en SWV Driegang kijken ernaar uit om samen zorg te dragen voor een warme en zorgvuldige overdracht van leerlingen die van de basisschool de overstap maken naar het voortgezet onderwijs.

In deze brief vindt u uitleg over de preventieve besprekingen, die ook dit schooljaar in november gepland zullen worden. Net zoals vorig schooljaar zal ook dit jaar in eerste instantie een telefonisch consult plaatsvinden in de maanden september en oktober. U kunt in deze periode bellen met vragen naar SWV PasVOrm, waarna u teruggebeld zal worden door een van de leden van het Expertiseteam.
Wanneer tijdens het gesprek blijkt dat een breder overleg zinvol is, dan wordt in onderling overleg een preventieve bespreking gepland. Net zoals vorig jaar gaat het aanmelden hiervoor via Grippa. Zie: Beknopte handleiding voor het indienen van een aanvraag voor een preventieve bespreking. Alle (overige) benodigde informatie staat in de brief vermeld.

Namens SWV VO PasVOrm 28.14 en SWV PO Driegang 28.16
Wendy van Biesen en Annick ten Napel
Begeleiders Passend Onderwijs
Stichting SWV PasVOrm Gorinchem en omstreken
T: 0183-660641
M: 06-45732751
E: wvanbiesen@swvpasvorm.nl
www.swvpasvorm.nl