Rapportage oudervragenlijsten april 2019

Mies PellikaanAlgemeen nieuws

In april 2019 zijn er drie vragenlijsten naar ouders uitgezet. In combinatie met de beleving van scholen, geven de reacties op deze vragenlijsten een aanvullend beeld. In 2019 is dit als proef gedaan, met het doel om een eerste indruk te krijgen van de beleving van ouders en ook om ervaring op te doen met het invulling geven van vragenlijsten aan ouders.