Regiobijeenkomst ‘Aansluiten bij ouders en ouderschap’

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Functie: Schoolleider/directeur, Gemeente Gorinchem, Gemeente Hardinxveld-Giessendam, Gemeente Molenlanden

In samenwerking met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) organiseert  Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) ZHZ de bijeenkomst ‘Aansluiten bij ouders en ouderschap’.
De bijeenkomst vindt plaats op 11 februari 2020 van 13.30 tot 17.00 (inloop vanaf 13.00) in de Lockhorst in Sliedrecht, Sportlaan 1, 3363 AT Sliedrecht.

Met professionals, die dagelijks met kinderen en hun ouders werken, wordt het thema ‘aansluiten bij ouders’ onder de loep genomen. De bijeenkomst bestaat uit een theoretisch gedeelte en een gedeelte waarin deelnemers zelf aan de slag gaan. De interactieve bijeenkomst wordt begeleid door experts op het gebied van ouderschap en aansluiten bij ouders, met ondersteuning van theoretische video-uitleg.

Centraal in de bijeenkomst staat #hebheterover. Door het erover te hebben met elkaar, aan de hand van eigen ervaringen, beelden en verwachtingen wordt vakmanschap verdiept en verbeterd met begrip voor de opgave waarvoor ouders vandaag de dag staan.

Opgeven kan via cs.kramer@ggdzhz.nl