Registratie extra ondersteuning, een filmpje

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider

Beste IB’ers,

De onderwijsinspectie schrijft in haar nieuwsbrief van juni 2020:

Sinds de invoering van passend onderwijs moeten scholen in het basisregister onderwijs (BRON) registreren welke leerlingen een ontwikkelingsperspectief (opp) hebben. We zien dat dit vaak niet gebeurt (zie ons rapport de Staat van het Onderwijs 2020, pagina 29/30). Daarom willen we schoolbesturen erop wijzen dat het registeren van opp’s in BRON een verplichting is. Lees op onze website meer over de verplichte registratie van opp’s in BRON

We hebben een kort filmpje gemaakt, waarin wordt uitgelegd op welke manier de extra ondersteuning geregistreerd kan worden in ParnasSys.