Serie podcasts Kohnstamm Instituut

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Functie: Schoolleider/directeur

Als SWV Driegang zijn we benaderd door het Kohnstamm Instituut (dat onderzoeken rondom Passend Onderwijs uitvoert en coördineert) voor het leveren van een bijdrage aan een podcastserie.

In aflevering 1 was het thema ‘Van passend naar inclusiever onderwijs‘. Een onderwerp waar binnen SWV Driegang veel aandacht voor is.
In aflevering 2 gaat het over het ontzorgen van ouders en of dat met passend onderwijs is gelukt. Voor aflevering 2 is gezocht naar een praktijkvoorbeeld.
Aan aflevering 3 heeft Driegang geen bijdrage geleverd. Die aflevering gaat over wat passend onderwijs betekent voor leraren en is opgenomen in Amsterdam Zuid-Oost.