• Toelaatbaarheidsverklaring

Om vanuit het reguliere onderwijs of voorziening een plaats te mogen krijgen in het speciaal (basis)onderwijs heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

  • Welke s(b)o-scholen en profiel van de scholen