Toelaatbaarheidsverklaring

Om vanuit het reguliere onderwijs of voorziening een plaats te mogen krijgen in het speciaal (basis)onderwijs heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Zie hier welke procedure daarvoor gevolgd dient te worden.