Stroomschema arrangeren Vijfheerenlanden

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Functie: Schoolleider/directeur, Gemeente Vijfheerenlanden

Beste IB’ers en directeuren van een school in gemeente Vijfheerenlanden,

Als onderwijs en jeugdhulp proberen we steeds beter op elkaar aan te sluiten in het belang van de ontwikkeling van ieder kind.

Ook op jouw school is een SchoolOndersteuningsTeam (SOT). In het SOT werken ouders, de school, Driegang en (soms) het sociaal team met elkaar samen. Het lukt daar vaak om het passend te krijgen voor een kind. Juist door de inzichten en adviezen van de verschillende gespreksdeelnemers bij elkaar te brengen. Soms zijn er meer middelen nodig om het passend voor een kind te krijgen. Dit kunnen middelen zijn vanuit Driegang of de gemeente.

In de bijlage zie je een stroomschema om het proces en de verantwoordelijkheden rondom het arrangeren wat duidelijker in beeld te krijgen. Juist omdat we willen dat onderwijs en jeugdzorg samen op (blijven) trekken voor de ontwikkeling van een kind. Om binnen gemeente Vijfheerenlanden te zorgen voor herkenbare taal is het SOT in dit document MDO genoemd.

Mocht je in de praktijk tegen dingen aanlopen die je graag wilt delen, laat dit dan aan de ABG’er/ortho van de school weten. Of stuur een mail naar de contactpersoon van de school in het MT van Driegang: Ruud van Rijn of Herbert Schaap. Je kunt dingen delen die wél goed gaan of die juist knellen in de praktijk. Zo zorgen we samen voor de goede combinatie van onderwijs en jeugdhulp. Juist om te zorgen voor passend onderwijs bij jullie op school.

Ruud van Rijn r.vanrijn@driegang.nl / 06-10052469
Herbert Schaap h.schaap@driegang.nl / 06-24702173