SWV Driegang en Corona

Mies PellikaanAlgemeen nieuws, Functie: Intern begeleider, Functie: Leerkracht, Functie: Schoolleider/directeur

De sluiting van de scholen heeft ook gevolgen voor de inzet van medewerkers van SWV Driegang. Graag informeren wij je daarover.

  • Onderwijsassistenten die op vaste dagen op een school waren, zullen dat ook de komende periode zijn. Mocht dit niet zinvol blijken, dan wordt de school gevraagd dit met de betreffende onderwijsassistent te bespreken. De onderwijsassistent stemt dan de inzet in de komende periode af met zijn/haar leidinggevende.
    • Uiteraard zullen de onderwijsassistenten de richtlijnen van de RIVM volgen. Bij (milde) gezondheidsklachten zullen ze niet komen. 
  • Alle geplande overleggen op scholen waarbij een medewerker van SWV Driegang aanwezig zou zijn, gaan alleen door als zowel de school als de medewerker dit nodig vinden.
    • Waar mogelijk sluit de medewerker ‘vanaf afstand’ aan. Dit kan bijv. met Google Hangouts of telefonisch.
    • Medewerkers van Driegang zullen initiatief nemen voor het afstemmen over geplande overleggen. Is dat nog niet gedaan? Schroom dan niet om zelf contact op te nemen met hem of haar. 
  • Het onderwijsaanbod in de TOP-groep, HB-groep, BeO met Enver, Taalpaleis en Taalburcht is t/m 6 april gesloten. De betrokken medewerkers zullen zich inzetten voor het verzorgen van onderwijsaanbod op afstand. 
  • Alle overleggen van de Regio-Academie zullen t/m 6 april komen te vervallen. Op een later moment zullen nieuwe data worden afgestemd. 

Neem bij vragen s.v.p. contact op met Henric Bezemer.
Telefoon: 06 3600 3742; e-mail: h.bezemer@driegang.nl.