SWV Driegang zoekt een AB’er inclusief (0,7 fte)

Mies PellikaanVacature

SWV Driegang zet zich dagelijks in voor alle kinderen woonachtig in haar werkgebied. In nauwe samenwerking met scholen, zorginstellingen en overheden werken wij aan een samenhangend geheel van ondersteuning en voorzieningen, zodat voor alle leerlingen een passend onderwijsprogramma kan worden geboden. Wij zijn er om voor ieder kind een passende onderwijsplaats te vinden. Vandaar ons motto: Driegang, voor onderwijs dat past!

SWV Driegang zoekt per 1 april 2020 (of waar mogelijk eerder)

een ambulant begeleider met als specialisatie inclusief (cluster 3) (0,7 fte)

Binnen ons samenwerkingsverband werken wij en de scholen actief aan het passend maken van het onderwijsaanbod voor alle leerlingen. Juist ook bij leerlingen waarbij de ontwikkeling anders verloopt dan bij leeftijdsgenoten trekken we intensief samen met scholen en ouders op. Onze ambitie is om passend onderwijs dicht bij huis te realiseren, met de ondersteuning die nodig is.

De ambulant begeleider die we zoeken heeft kennis van en bij voorkeur ervaring met cluster 3-ondersteuning. Binnen kamer EC Rotonde (ECR, één van de drie kamers binnen SWV Driegang) wordt deze specialisatie ‘inclusief’ genoemd. Dit omvat ondersteuningsvragen m.b.t. kinderen in de basisschoolleeftijd die zeer moeilijk leren, langdurig ziek zijn of lichamelijk/meervoudig gehandicapt zijn. Als ambulant begeleider begeleid je scholen bij het samenstellen en realiseren van een passend onderwijsaanbod. Daarbij heeft de ambulant begeleider kennis van leerlijnen en de vertaling daarvan naar de dagelijkse onderwijspraktijk.

Als ambulant begeleider kom je op veel scholen van het samenwerkingsverband. In eerste instantie zullen dat de scholen binnen kamer ECR zijn.

Wij zoeken een ambulant begeleider die:

 • (aantoonbaar) affiniteit heeft met genoemde doelgroepen;
 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • vaardig is in het coachen en begeleiden van leerkrachten en leerlingen;
 • aan kan sluiten bij de dagelijkse onderwijspraktijk op scholen; 
 • goed in een team kan functioneren;
 • digitaal vaardig is;
 • hbo+-werk- en denkniveau heeft;
 • ervaring als leerkracht en/of intern begeleider is een pré.

Wij bieden:

 • een tijdelijke aanstelling, met zicht op een vast dienstverband;
 • een aanstelling voor 28 uur per week, waarbij werkdagen en -tijden bespreekbaar zijn;
 • een professionele organisatie, waarin alle ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling;
 • een team met ambulant begeleiders die op een constructieve samenwerken;
 • bezoldiging conform cao PO, schaal 11.

Nadere informatie over de procedure:
Meer informatie bij Ruud van Rijn, r.vanrijn@driegang.nl  / 06-10052469 of Herma Sterk h.sterk@driegang.nl / 06-13660400.
Jouw motivatiebrief en cv kun je sturen naar secretariaat@driegang.nl onder vermelding van ”vacature AB’er inclusief”. We zien je reactie graag uiterlijk donderdag 23 januari 2020 tegemoet. De gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op woensdag 29 januari 2020.