Terugblik op de PO-VO middag

Margreet VisserFunctie: Betrokkene bij passend onderwijs, Functie: Intern begeleider, Functie: Leerkracht, Functie: Schoolleider/directeur

Afgelopen woensdag 6 oktober heeft de jaarlijkse PO-VO middag plaatsgevonden. We kunnen spreken van een succesvolle middag! Wij willen alle 70 deelnemers hartelijk danken voor hun aanwezigheid en inbreng. Tevens gaat onze dank ook uit naar de sprekers die de workshops hebben verzorgd.

Zoals beloofd kunt u de PowerPoint presentaties van de workshops die gegeven zijn terugvinden op de website van SWV PasVOrm en hieronder:

Denkt u er ook aan om het evaluatie formulier in te vullen? Met deze input zullen wij het programma voor het volgende jaar weer vaststellen.

Wij kijken weer uit naar een volgende PO-VO middag!

Let op: de periode waarin gebeld kan worden voor de preventieve besprekingen is verlengd. Scholen kunnen 25, 26 en 28 oktober a.s. en 1 en 2 november a.s. nog bij ons terecht op tel 06-45382995.

Namens SWV Driegang en SWV PasVOrm,
Eline van Zuijdam en Emeline van der Heijden