Terugblik op tweede Brussendag 7 april jl.

Zaterdag 7 april heeft samenwerkingsverband Driegang de tweede  Brussendag georganiseerd.

Een Brus is een kind met een bijzondere broer of zus. Opgroeien in een gezin met een broer of zus die ziek of beperkt is, valt niet mee. De Brussendag  wordt  speciaal georganiseerd om deze kinderen in het zonnetje te zetten.

Achttien kinderen werden met hun ouders door een team van professionele vrijwilligers verwelkomd. Na de koffie gingen de ouders naar huis, waarna de kinderen in kleine groepjes op speelse wijze aan de slag gingen met de serieuze kant van het Brus zijn. Er werd een spel gespeeld over emoties en ervaringen en  er was een speciaal Brussenspel waar kinderen een reis gingen maken en op deze manier ervaringen konden uitwisselen. In twee  andere groepen werd gewerkt met de Yucel blokken. Met deze blokken konden de kinderen aangeven wat zij als brus steunend ervaren en wat ze juist als zwaar of lastig ervaren aan het brus zijn. Zo noemde één kind het voordeel dat je in de Efteling niet in de rij hoeft te staan! Een andere mooie opmerking was dat kinderen hun speciale broer of zus nooit zouden willen veranderen. Maar het is soms ook lastig en dan is het fijn dat je ook deze gevoelens kan delen met lotgenoten.  Na een verrukkelijke lunch, verzorgd door Janine en Daniëlle, en heerlijk even buiten gespeeld te hebben, vervolgden we de dag.

Marlies en Manon van stichting  Magic Care gaven een wervelende goochelshow en leerden de kinderen zelf trucs aan waarbij ook aandacht was voor het presenteren en zelfvertrouwen hebben. Kijk nog eens op www.magiccare.nl!

Na het middagprogramma kwamen de ouders hun kinderen weer ophalen en werden ze  nog getrakteerd op een goochelshow van hun eigen kinderen, de brusjes! De organisatie kijkt terug op een mooie en bijzondere geslaagde  brussendag!

Meer informatie? Mail of bel met Carla Roos: c.roos@ec-rotonde.nl of bel: 06 – 51 28 52 08.
U kunt uw kind ook opgeven bij uw gemeente als jonge mantelzorger.
Stichting MEE verzorgt ook brusjescursussen: tel: 0900 – 999 88 88.