Toegestane meetinstrumenten soc.-em. problematiek (overgang PO-VO)

SWV PasVOrm te Gorinchem heeft SWV Driegang geïnformeerd over de toegestane meetinstrumenten om de sociaal-emotionele problematiek van de leerling in kaart te brengen. Naast ZIEN (leerkrachtversie) en de DVL is ook de Kanjervragenlijst toegestaan. Het is dan niet nodig om nog een aanvullend meetinstrument in te vullen voor de overdracht PO-VO. Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met Eline van Zuijdam, orthopedagoog, van Stichting Samenwerkingsverband VO Passend Onderwijs (28.14) Gorinchem e.o.
T: 0183-660641 of 06-45628710
E: evanzuijdam@swvpasvorm.nl