Uitnodiging educatief diner ‘Herstelgericht werken’

Margreet VisserFunctie: Betrokkene bij passend onderwijs, Functie: Intern begeleider, Functie: Leerkracht, Functie: Schoolleider/directeur

Uitnodiging educatief diner ‘Herstelgericht werken’

Locatie: De Til in Giessenburg
Datum: maandag 13 januari 2020
Tijd: 16.00 uur – 20.30 uur

Inschrijven vóór 11 januari 2020 via Elsemieke Leijh: e.leijh@driegang.nl

Programma:

  • 16.00 uur: inloop met koffie of thee
  • 16.30 uur: lezing Hanske Douwenga en Lizette van der Poel
  • 18.00 uur: met elkaar aan tafel
  • 20.00 uur: afsluiting

Kosten € 45,00 per deelnemer

Sprekers: Hanske Douwenga en Lizet van der Poel ( HU)

Thema ‘Herstelgericht en verbindend werken’ (Restorative Practices)

Je zit als leerkracht soms met je handen in het haar. Het pesten in de klas blijft doorgaan, ondanks de aandacht die je eraan besteed hebt. Een groepje leerlingen blijft zich afzonderen van de rest. Een leerling wordt steeds stiller en het lukt je maar niet dit te keren.  Je ziet dat je nieuwe collega kopje onder gaat door de werkdruk, maar jij voelt ook niet de ruimte om tijd vrij te maken om haar helpen. Een leerling laat steeds uitdagender gedrag zien en je krijgt geen verbinding met hem. Voorbeelden die herkenbaar voor je kunnen zijn. Herstelgericht werken geeft je handvatten om om te gaan met deze uitdagingen in je dagelijkse praktijk in de klas. 

Herstelgericht werken is oorspronkelijk een toepassing waarbij daders en slachtoffers na een misdrijf samengebracht worden om de relatie te herstellen (restorative justice). Tegenwoordig wordt het herstelgericht werken in vele contexten toegepast. Denk aan gezinnen, (middelbare) scholen, buurten en gevangenissen. Het herstelgericht werken verenigt inzichten uit o.a. de psychologie, sociologie, criminologie en de pedagogiek en leunt ook aan bij actuele sociale bewegingen zoals geweldloze communicatie en nieuwe autoriteit. Het herstelgericht werken is uitgegroeid tot een kennisgebied waarin de verbinding tussen mensen centraal staat. Het is een integrale benadering die preventie en curatie combineert. Het biedt methodieken om conflicten op te lossen maar schenkt juist ook aandacht aan het opbouwen van een veilige omgeving waar samenwerken centraal staat. 

Tijdens het educatief diner zullen we jullie kennis laten maken met de basisprincipes van het herstelgericht werken. We zullen dit op zo’n manier doen zodat je al op dinsdag, na het diner, de eerste herstelgerichte stapjes in je eigen klaslokaal kan zetten.

We kijken er naar uit met jullie aan de slag te gaan!

Dr. Lisette van der Poel studeerde ontwikkelingspsychologie en promoveerde in 1994 op een onderzoek naar het speelgedrag van kinderen, getiteld Play: a study into the observation of play and the relationships between play, creativity, leisure and parental attitudes. Nadat ze jarenlang onderwijs heeft gegeven en diverse publicaties heeft geschreven over de waarde van spel in de opvoeding van en hulpverlening aan kinderen werd ze mede-ontwikkelaar en later opleidingsmanager van de Voltijd-bachelor Pedagogiek bij Hogeschool Utrecht en vervolgens clustermanager van de Pedagogiek- en Social Work-opleidingen bij hogeschool Inholland. Momenteel werkt ze als hogeschoolhoofddocent bij het Instituut voor Ecologische Pedagogiek van Hogeschool Utrecht en is ze als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Jeugd

Hanske Douwenga studeerde orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit. Na werkzaam te zijn als gedragsdeskundige en leidinggevende werkt zij nu 11 jaar bij de Hogeschool als Hogeschool docent bij de het Instituut voor Ecologische Pedagogiek. Sinds 2009 is zij binnen de opleiding actief bezig met Herstelgericht werken. Professionalisering van de jeugdprofessional en de aanpak van de meldcode Kindermishandeling zijn haar focus gebieden. Door onderzoek te combineren met de onderwijspraktijk draagt zij zorg voor een actueel kennisaanbod binnen de opleiding.