Uitnodiging inspirerende middag met Luc Greven

Datum: 20 november 2019
Tijd: 15.00 uur – 16.30 uur
Locatie: Het Bruisend Hart te Hoornaar
Spreker: Luc Greven

Luc Greven houdt een lezing over de rol(len) van de ib’er, de directie en het team.
De centrale thema’s in de lezing zijn:

  • De ontwikkeling van de intern begeleiding: stand van zaken en vastlopers.
  • Wat remt de school en de intern begeleider. Het leren van de leraar.
  • Een uitdagend perspectief, de intern begeleider als duizend-dingen-doekje, als coach of als coördinator van leren en innoveren.
  • De gouden driehoek voor intern begeleider, schoolleider en team: visie, leren en ruimte.
  • De rol van de schoolleider en intern begeleider in de school: tandem? En het team dan?

Luc Greven heeft verschillende functies bekleed in de afgelopen jaren. Zo is hij onder andere directeur van het Seminarium van Orthopedagogiek (HU), onderzoeker, intern begeleider en directeur in het (voortgezet) speciaal onderwijs geweest. Zijn focus ligt nu op leiderschap in de school. Hij schreef o.a. De Negen principes van de excellente schoolleider (2015) en De toekomst van de intern begeleider (2017).

Aanmelden voor het bijwonen van onze inspirerende middag kan via:
regioacademie@driegang.nl
Hier zijn geen kosten aan verbonden. Uw inschrijving ontvangen wij graag uiterlijk 15 november 2019.

Deze lezing wordt warm aanbevolen aan directeuren en intern begeleiders, maar ook leerkrachten en andere belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom.