Update

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Functie: Schoolleider/directeur

Beste directeuren en intern begeleiders,

In recordtempo is vorige week het onderwijs anders vormgegeven. Respect en waardering voor deze grote prestatie. In een zeer beperkte tijd werd afstandsonderwijs doordacht en gerealiseerd. Fijn ook om op veel plaatsen als SWV Driegang hier een bijdrage aan te kunnen leveren.

Nu, na een ruime week werken op deze manier, ontstaan er ook vragen. Vragen over het effect van het huidige aanbod, de mogelijkheden om differentiate vorm te geven en ook vragen over het geven van feedback en instructie. Daarbij spelen ook thuissituatie en onderwijsbehoeften van de leerlingen een belangrijke rol.

Afgelopen vrijdag stuurde minister Slob deze informatie over de extra ondersteuning voor kwetsbare leerlingen naar de Tweede Kamer. Juist voor deze doelgroep is het nu gewenst dat er gezocht wordt naar mogelijkheden om het onderwijs doorgang te laten vinden. Dit vraagt om maatwerk en oplossingen.
De eerste stap hierin is dat de school in beeld heeft voor welke leerlingen maatwerk nodig is. In de kamerbrief worden daarbij de volgende groepen kwetsbare leerlingen benoemd:

  1. Leerlingen die geen faciliteiten hebben voor onderwijs op afstand.
  2. Leerlingen die thuis meer begeleiding nodig hebben. 
  3. Leerlingen voor wie thuis geen veilige basis is.

Bij de stappen na het in beeld brengen, denken de collega’s van SWV Driegang waar nodig graag mee. Dit contact kan gelegd worden met de ambulant begeleiders (generalist/specialist), orthopedagogen of onderwijsassistenten. Schroom ook niet om contact met mij op te nemen. Natuurlijk zijn daarnaast – naast ouders – sociaal team, gemeenten en hulpverlening betrokken.

In de achterliggende dagen heb jij vast ook veel mails gehad met mooi aanbod dat (gratis) beschikbaar is gesteld. Als samenwerkingsverband sturen we deze door naar de collega’s die deze website bijhouden: http://www.passendonderwijsthuis.nl/. Zodoende wordt dat voor ons de verzamelplaats van mooie ideeën die bruikbaar zijn om passend onderwijs thuis te organiseren.

Met vriendelijke groet en namens de collega’s van SWV Driegang,
Henric Bezemer